Nhiều nội dung tố cáo của công dân về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện Từ Liêm trước đây vừa được Chủ tịch UBND TP Hà Nội kết luận là đúng.

Chủ tịch UBND TP giao UBND quận Bắc Từ Liêm nghiêm túc tổ chức kiểm điểm đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm, trong đó có trách nhiệm của ông Nguyễn Kim Vinh, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm (thời điểm giữ chức vụ Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Từ Liêm) và bà Nguyễn Thị Nắng Mai, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm (thời điểm giữ chức vụ Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Từ Liêm).

Gần 20 năm không trả sổ đỏ cho dân

Ngày 1/8/2001, UBND huyện Từ Liêm ban hành Quyết định số 980/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đợt 1 cho 101 hộ gia đình, cá nhân xã Thuỵ Phương, trong đó có 3 hộ gia đình ông, bà: Lê Văn Thông, Lê Văn Củ, Nguyễn Thị Gái.

Tuy nhiên đến nay, UBND quận Bắc Từ Liêm không có tài liệu về việc bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 3 hộ cho UBND phường Thuỵ Phương.

Mặt khác, UBND phường Thuỵ Phương báo cáo chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 3 hộ nên chưa bàn giao cho các hộ được.

Chủ tịch UBND TP kết luận, việc công dân tố cáo UBND huyện Từ Liêm cấp giấy chứng nhận cho 3 hộ từ năm 2001 nhưng đến năm 2018 chưa trả cho các hộ dân là đúng.

UBND TP giao UBND quận Bắc Từ Liêm sớm bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3 hộ gia đình.

Để xảy ra tồn tại trên, trách nhiệm thuộc về UBND quận Bắc Từ Liêm, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận.

1 thửa đất được cấp 2 sổ đỏ

Thửa đất số 179, tờ bản đồ số 6 diện tích 152m2 tại phường Thuỵ Phương do hộ gia đình ông Lê Văn Củ sử dụng đã được UBND huyện Từ Liêm trước đây cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 1/8/2001.

Năm 2006, ông Lê Ngọc Hà (con trai ông Củ) lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất này và được UBND huyện Từ Liêm tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 25/9/2006.

Công dân tố cáo thửa đất số 179, tờ bản đồ số 6 diện tích 152 m2 đã được UBND huyện Từ Liêm ban hành 2 quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 đối tượng khác nhau, là đúng.

Năm 2017, trên cơ sở kết quả thẩm tra của Thanh tra quận Bắc Từ Liêm, UBND quận Bắc Từ Liêm đã thu hồi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Hà.

Để xảy ra tồn tại trên, trách nhiệm thuộc về ông Dương Xuân Thu, cán bộ địa chính; ông Nguyễn Ngọc Nam, nguyên Chủ tịch UBND xã Thuỵ Phương; bà Nguyễn Thị Sơn, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Từ Liêm; ông Nguyễn Tiến Quang, nguyên cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Từ Liêm; bà Nguyễn Thị Nắng Mai, nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Từ Liêm (nay là Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm).

Cấp sổ đỏ không đúng nguồn gốc

Ngày 25/2/1992, UBND TP có Quyết định số 356/QĐ-U về việc cho phép UBND phường Thuỵ Phương được sử dụng 8.000m2 đất để cấp cho 87 hộ dân làm nhà ở. Tuy nhiên, UBND phường Thuỵ Phương đã giao đất và tự ý chuyển đổi vị trí giao đất cho các hộ, trong đó có hộ bà Nguyễn Thị Hải.

Năm 2005, hộ bà Hải được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối chiếu với quy định, khi hồ sơ có sự thay đổi về nguồn gốc đất nhưng Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Từ Liêm không trả hồ sơ cho UBND xã Thuỵ Phương để hoàn thiện lại hồ sơ thì trình tự, thủ tục xét cấp đối với hộ bà Hải là chưa đảm bảo quy định.

UBND TP kết luận, công dân tố cáo UBND huyện Từ Liêm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hải không đúng nguồn gốc đất, là đúng.

Để xảy ra tồn tại trên trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Tiến Quang, cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và ông Nguyễn Kim Vinh, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Từ Liêm, hiện là Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm.

UBND TP yêu cầu UBND quận Bắc Từ Liêm rà soát, xác định lại tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hải theo tiêu chuẩn hộ được cấp đất giãn dân.

Hoàng Long