Ngày 27/6/2019, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành Thông báo số 758/TB-UBND về việc thụ lí tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Văn Hải - nguyên Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm và ông Trần Đức Hoạt - Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm làm trái các quy định của pháp luật, ban hành các văn bản liên quan đến cưỡng chế, bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất của gia đình ông Nguyễn Văn Luận ở tổ dân phố số 2, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm để giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và Công trình kiến trúc thực hiện dự án xây dựng nhà ở để bán (Dự án Hateco 6).

Theo Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 27/6/2019, Thanh tra TP Hà Nội đã làm việc với công dân và thực hiện việc xác minh giải quyết. 

Ngày 14/10/2019, sau hơn 3 tháng (kể từ ngày 8/7/2019 làm việc với công dân theo nhiệm vụ UBND TP giao), Thanh tra Hà Nội đã mời công dân tới để thông qua dự thảo kết quả xác minh. Tại buổi làm việc, công dân đã có ý kiến với nội dung dự thảo xác minh, lập thành biên bản làm việc. Tuy nhiên đến hiện tại, sau gần 1 năm, công dân không nhận được kết quả giải quyết tố cáo cũng như văn bản gia hạn theo quy định? Hiện nay cũng đã quá thời hạn giải quyết!

Ngày 03/9/2019, Chủ tịch UBND TP Hà Nội có Thông báo số 1031/TB-UBND thụ lí giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Kim Vinh, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm ký, ban hành Văn bản số 1943/UBND-TNMT ngày 22/5/2019, trả lời công dân có nội dung gian dối, sai sự thật, trái với quy định của pháp luật liên quan đến thửa đất số 55, tờ bản đồ 15, đo vẽ năm 1994 tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm.

Theo Quyết định số 4731/QĐ-UBND ngày 03/9/2019, Thanh tra TP Hà Nội đã làm việc với công dân và thực hiện việc xác minh sau khi làm việc.

Ngày 25/12/2019, sau hơn 3 tháng tiến hành xác minh (ngày 12/9/2019, tổ xác minh chốt nội dung tố cáo với công dân), tổ xác minh của Thanh tra TP Hà Nội đã làm việc với công dân để thông qua dự thảo kết quả xác minh tố cáo và công dân đã có ý kiến, lập thành biên bản làm việc. Tuy nhiên đến hiện tại, sau hơn 5 tháng có kết quả xác minh, công dân không nhận được kết quả giải quyết tố cáo cũng như văn bản gia hạn theo quy định? Hiện nay, do không có văn bản gia hạn xác minh nên cũng đã quá thời hạn giải quyết!

leftcenterrightdel

Quyết định 490 ngày 10/2/2020 của Chánh Thanh tra Hà Nội gia hạn kéo dài thêm 30 ngày làm việc kể từ ngày 11/2/2020 để xác minh nhưng đến nay cũng chưa có kết luận giải quyết 

Ngày 11/12/2019, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 7050/QĐ-UBND về việc giao Thanh tra TP xác minh theo quy định của Luật Tố cáo về việc giải quyết nội dung tố cáo của công dân  đối với vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND quận Bắc Từ Liêm cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Sơn, bà Hoàng Thị Mùi vào năm 2018, tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm.

Ngày 10/2/2020, Chánh Thanh tra TP Hà Nội ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTTP-P2 về việc gia hạn thời gian xác minh nội dung trên thêm 30 ngày làm việc kể từ ngày 11/2/2020. Tuy nhiên đến nay đã sang tháng 6/2020, Chủ tịch UBND TP vẫn chưa có kết luận giải quyết nội dung này.

Được biết, trong năm 2019, phải mất từ 16 tháng đến gần 28 tháng sau khi thụ lí,  Chủ tịch UBND TP Hà Nội mới ban hành 2 kết luận nội dung tố cáo đều của công dân quận Bắc Từ Liêm đối với lãnh đạo UBND quận Bắc Từ Liêm, cụ thể: Kết luận 12/KL-UBND ngày 07/3/2019 (sau 16 tháng và 20 ngày thụ lí) và  Kết luận số 13/KL-UBND ngày 11/3/2019 (sau gần 28 tháng thụ lí).

Đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội thực hiện đúng quy định của Luật Tố cáo, sớm giải quyết các nội dung tố cáo của công dân không để tình trạng quá hạn kéo dài.

Chúng tôi sẽ phản ánh tới bạn đọc khi nhận được phản hồi trong những bài viết tiếp theo.

CÔNG LUẬN