Ngày 12/4/2024, UBND huyện Châu Phú đã có báo cáo về tiến độ tổ chức thực hiện kết luận thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn.

Trước đó, tại Kết luận thanh tra số 02/KL-TTT ngày 26/1/2024 về thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh tại UBND huyện Châu Phú, Thanh tra tỉnh An Giang đã chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót.

Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị UBND huyện Châu Phú, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND các xã: Bình Mỹ, Bình Thuỷ, Thạnh Mỹ Tây, Mỹ Phú, Bình Long nghiêm túc tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm; chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Ngày 5/2/2024, UBND huyện Châu Phú ban hành kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch; UBND các xã: Bình Long, Thạnh Mỹ Tây, Mỹ Phú, Bình Mỹ, Bình Thủy tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm.

UBND huyện Châu Phú cho biết, một số nội dung kiến nghị của kết luận thanh tra đã được khắc phục hoàn thành. Huyện đã thực hiện đăng tải công khai quy hoạch trên cổng thông tin điện tử theo quy định liên quan đến quy hoạch sau khi đồ án được phê duyệt.

Đối với các nội dung: Không thành lập hội đồng thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng; không có báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch; hồ sơ cấp phép không có tài liệu thể hiện việc kiểm tra thực địa theo quy định; mật độ xây dựng theo giấy phép vượt quá mật độ xây dựng tối đa theo quy hoạch đã được phê duyệt; giấy phép cải tạo, sửa chữa không có ảnh chụp (10cm x 15cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo; giấy phép bảng quảng cáo đứng độc lập không đảm bảo khoảng cách tối thiểu; chưa thực hiện công khai giấy phép xây dựng được cấp sau ngày 3/3/2021 trên trang thông tin điện tử…

UBND huyện nghiêm túc ghi nhận thiếu sót, rút kinh nghiệm và xin được tiếp thu các hạn chế, thiếu sót nêu trên để triển khai thực hiện đúng quy định trong thời gian tới, do các đồ án đã hoàn thành phê duyệt không làm lại hồ sơ được.

leftcenterrightdel
 Báo cáo của UBND huyện Châu Phú về thực hiện Kết luận thanh tra số 02/KL-TTT ngày 26/1/2024 của Thanh tra tỉnh An Giang. Ảnh: CN

Liên quan đến nội dung lập dự toán điều chỉnh đồ án quy hoạch chung không nhân hệ số điều chỉnh đối với chi phí xin ý kiến cộng đồng, thẩm định đồ án quy hoạch, quản lý lập đồ án quy hoạch, công bố quy hoạch theo quy định, dẫn đến phê duyệt kinh phí lập đồ án thừa với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng của 11 đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã, UBND huyện Châu Phú đã ban hành công văn tổ chức thực hiện kết luận thanh tra.

Đến nay, UBND các xã đã thực hiện giảm trừ quyết toán đối với chi phí thẩm định đồ án của 11 đồ án điều chỉnh quy hoạch chung các xã do phê duyệt dự toán thừa và đang hoàn thiện các hồ sơ có liên quan.

Đối với nội dung không lập danh mục dự án quy hoạch xây dựng và kế hoạch kinh phí từ ngân sách Nhà nước nhưng đã tổ chức thực hiện lập đồ án quy hoạch là không đúng quy định, huyện Châu Phú đã thực hiện thanh toán chi phí đối với quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 của khu dân cư ấp Vĩnh Thuận.

Các quy hoạch còn lại, huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch tiến hành lập kế hoạch kinh phí từ ngân sách bổ sung. Hiện đang trình HĐND huyện thông qua trước khi phê duyệt kinh phí thực hiện thủ tục thanh toán theo quy định.

Về nội dung “thuyết minh tính toán tỷ lệ tăng dân số không phù hợp với quy mô dân số được lập (đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các xã Bình Mỹ; xã Bình Thuỷ, xã Thạnh Mỹ Tây, xã Mỹ Phú và xã Bình Long)”, UBND huyện Châu Phú cho biết, đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với UBND các xã nêu trên và đơn vị tư vấn của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thuộc Bộ Xây dựng thực hiện viết lại quyển thuyết minh đồ án điều chỉnh quy hoạch, bổ sung thuyết minh tính toán cụ thể tỷ lệ tăng dân số phù hợp với quy mô dân số được lập đối với các đồ án cho phù hợp.

Cảnh Nhật