Cận cảnh tiến độ dự án cao tốc đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi; Hàm Nghi - Vũng Áng

23/04/2024 13:14
(Thanh tra) - Đến trung tuần tháng 4/2024, khối lượng một số hạng mục chính trên đoạn cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi đảm bảo theo kế hoạch, như đào nền đường đạt trên 60,66%, xử lý đất yếu đạt trên 97,97%; 24/25 cầu trên tuyến đang được triển khai thi công và tiến độ giải ngân nguồn vốn là 2.271/2.274 tỷ đồng, tương ứng 99,89%.