Bất cập trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội: Vẫn còn nhiều công trình xây dựng vi phạm

11/07/2024 15:46
(Thanh tra) - Ở Hà Nội, quá trình đô thị hoá nhanh đồng nghĩa với việc các hạng mục công trình nhanh chóng được xây lên nhằm đáp ứng kịp các nhu cầu về nhà ở... Việc xây dựng các công trình này ở các đô thị đòi hỏi phải được xây dựng theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt và đúng với quy chuẩn, tiêu chuẩn cho phép đối với từng khu vực. Thực tế, việc vi phạm trật tự xây dựng không còn là chuyện xa lạ ở các đô thị trong suốt thời gian qua.