Kết luận đã nêu rõ nội dung công dân tố cáo bà Oanh tham mưu Chủ tịch quận ban hành văn bản sai là tố cáo đúng.

UBND quận Bắc Từ Liêm nhận được đơn tố cáo của công dân phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội tố cáo đích danh bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Trưởng phòng TN&MT quận Bắc Từ Liêm đã tham mưu trình ông Nguyễn Kim Vinh, Phó Chủ tịch UBND quận ban hành Công văn số 3943/UBND-TNMT ngày 29/10/2019 trái quy định của pháp luật, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của một số hộ gia đình trên địa bàn phường Đông Ngạc.

Ngày 26/9/2019, UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành kế hoạch số 395/KH-UBND về việc rà soát, kiểm tra các thửa đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân nhưng đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất (SDĐ) sang đất ở trên địa bàn phường Đông Ngạc với mục đích “làm cơ sở xem xét cấp giấy chứng nhận quyền (GCNQ) SDĐ ở cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật”.

Ngày 29/10/2019, UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Văn bản số 3943/UBND-TNMT về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ tại phường Đông Ngạc với nội dung yêu cầu: “UBND phường Đông Ngạc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND quận, Phòng TN&MT: Tạm dừng việc tiếp  nhận hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ ở đối với các trường hợp SDĐ có nguồn gốc là đất nông nghiệp được giao theo Nghị định 64/CP của Chính phủ (hoặc có trong phương án giao đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân) chưa được cấp GCNQSDĐ nông nghiệp, nhưng đã tự ý chuyển mục đích sang đất ở (đã xây dựng công trình phục vụ mục đích để ở) cho đến khi có kết luận của UBND quận Bắc Từ Liêm về kết quả tổ chức kiểm tra theo Kế hoạch số 395/KH-UBND ngày 26/9/2019. Thời hạn tạm dừng: Từ ngày 01/11/2019 đến khi hoàn thành việc kiểm tra theo kế hoạch…”.

Theo giải trình của bà Oanh tại Kết luận 33 cho biết: Trong năm 2019, Phòng TN&MT có tiếp nhận một số hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ ở đối với các thửa đất có nguồn gốc đất nông nghiệp được giao theo Nghị định 64/CP của Chính phủ, các hộ đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở. Theo quy định tại Điều 20, Quyết định số 12/2017/NĐ-CP (thực tế phải là 12/2017/QĐ-UBND) ngày 31/3/2020 của UBND TP Hà Nội thì UBND quận phải tổ chức kiểm tra cụ thể từng trường hợp trước khi xem xét việc cấp GCNQSDĐ. Vì vậy, trên cơ sở báo cáo của UBND phường Đông Ngạc về kết quả rà soát các hộ gia đình đã tự ý chuyển mục đích SDĐ nông nghiệp sang làm nhà ở, Phòng TN&MT đã tham mưu UBND quận ban hành kế hoạch kiểm tra và ban hành Công văn số 3943/UBND-TNMT ngày 29/10/2019 về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ đối với các trường hợp SDĐ này để thực hiện kiểm tra.

Từ các nội dung nêu trên, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm kết luận và chỉ rõ: Trình tự, thủ tục cấp GCNQSDĐ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang SDĐ trên địa bàn Hà Nội hiện nay được thực hiện theo quy định tại Điều 12 của bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-CP (thực tế là 12/2017/QĐ-UBND) ngày 31/3/2017 và Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND TP Hà Nội. Theo đó, Phòng TN&MT có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ của các hộ gia đình, cá nhân đang SDĐ. Trong trường hợp cần bổ sung hồ sơ, hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết hoặc không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ thì phải có thông báo lý do bằng văn bản đối với hồ sơ tiếp nhận. Do đó việc bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Trưởng phòng TN&MT tham mưu UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Công văn số 3943/UBND-TNMT ngày 29/10/2019 về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ ở đối với các trường hợp SDĐ có nguồn gốc là đất nông nghiệp nhưng đã tự ý chuyển mục đích sang đất ở trên địa bàn phường Đông Ngạc là không đúng quy định. Nội dung công dân tố cáo là đúng.

Thông tin của người tố cáo cho biết, công dân gửi hồ sơ từ năm 2018 nhưng đã 3 đến 5 lần nhận được thông báo yêu cầu phải bổ sung hồ sơ. Sau khi “hành” đủ với các kiểu thông báo bổ sung thì UBND quận Bắc Từ Liêm mới… đột ngột ban hành Công văn 3943. Công dân tự hỏi: Tại sao Quyết định 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 đã có hiệu lực rất lâu đến thời điểm công dân nộp hồ sơ lần đầu mà UBND và Phòng TN&MT quận Bắc Từ Liêm không tiến hành kiểm tra luôn từ thời điểm đấy? Tại sao sau khi “hành lên hành xuống” về bổ sung tài liệu thì mới tiến hành kiểm tra? Phải chăng, công dân có “kém hiểu” một nội dung nào đó nên mới bị đối xử như vậy?

Từ 1/1/2020, bảng giá đất của Hà Nội đã tăng lên và sẽ gây thiệt hại lớn về kinh tế cho công dân khi hồ sơ của họ bị chuyển từ giai đoạn trước 31/12/2019 sang giai đoạn mới với mức giá chuyển đổi tăng lên thêm 15%. Công dân cho biết, họ sẽ khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại đối với những người đã ban hành ban bản trái quy định, gây thiệt hại cho họ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc nội dung này.

Công Luận