Tại kết luận này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã lại xác nhận việc công dân tố cáo ông Đỗ Mạnh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm bao che cho ông Lê Văn Việt - nguyên Chủ tịch UBND xã Tây Tựu trong việc công nhận bà Trịnh Thị Nhâm được giao đất theo Nghị định số 64/CP là có cơ sở.

UBND xã Tây Tựu làm theo chỉ đạo của UBND huyện Từ Liêm

Theo kết quả xác minh trong bản kết luận cho biết: Hộ bà Trịnh Thị Nhâm có 06 khẩu (sổ hộ khẩu số 246229 ngày 25/12/1992), gồm: bà Trịnh Thị Nhâm là chủ hộ - làm ruộng, con trai bà Nhâm là Nguyễn Phan Chân - bộ đội xuất ngũ; con dâu bà Nhâm là Nguyễn Thị Thủy - làm ruộng; 03 cháu nội của bà Nhâm (con chị Thủy) là Phan Thị Thanh Huyền, Phan Thị Thanh, Phan Đức Thành.

Khi giao đất theo Nghị định 64/CP, xã Tây Tựu mới giao 04 khẩu, thiếu 02 khẩu là bà Trịnh Thị Nhâm và ông Nguyễn Phan Chân (con trai bà Nhâm).

Sau khi giao đất theo Nghị định 64/CP, bà Nhâm có đơn đề nghị được giao. Tại Văn bản số 620/UBND-TN&MT ngày 05/6/2009 của UBND huyện Từ Liêm đã xác định: “… Việc Hội đồng Xét giao đất nông nghiệp của xã, UBND xã Tây Tựu chưa xét giao đất nông nghiệp cho bà Nhâm và con trai Nguyễn Phan Chân là thiếu sót. Vì vậy, UBND huyện Từ Liêm yêu cầu UBND xã Tây Tựu xét giao đất nông nghiệp bổ sung cho bà Trịnh Thị Nhâm và con trai Nguyễn Phan Chân theo bình quân nhân khẩu được giao đất nông nghiệp của xã, ngoài diện tích đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Thủy”.

Ngày 09/12/2010, UBND xã Tây Tựu có Tờ trình số 197/TTr-UBND báo cáo và đề nghị UBND huyện Từ Liêm giao cho bà Trịnh Thị Nhâm và con trai bà Nhâm (02 khẩu, diện tích 568m2) tại 03 thửa, gồm: Thửa 175 tờ bản đồ số 2; diện tích 280m2; Thửa 196 tờ bản đồ số 2, diện tích 268m2; Thửa 240(1) tờ bản đồ số 9, diện tích 20m2 là diện tích đất do UBND xã Tây Tựu quản lý - không giao theo Nghị định số 64/CP. (UBND quận Bắc Từ Liêm báo cáo: UBND huyện Từ Liêm đã đồng ý với đề xuất của UBND xã Tây Tựu giao bổ sung đất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP cho bà Trịnh Thị Nhâm và ông Nguyễn Phan Chân - con trai bà Nhâm, nhưng không có văn bản chấp thuận).

Tuy nhiên, các thửa đất này nằm trong phạm vi ranh giới thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường vành đai 4 theo Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND TP Hà Nội và 03 hộ gia đình các ông, bà: Phan Thị Bé, Lê Văn Lộc và Chu Hữu Phượng (Lạc) đang sử dụng và được lập phương án bồi thường hỗ trợ về tài sản hoa màu trên đất, các hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ bàn giao mặt bằng và không có ý kiến thắc mắc.

Ông Lê Văn Việt - Chủ tịch UBND xã Tây Tựu xác nhận nguồn gốc tại 03 thửa đất nêu trên là đất nông nghiệp gia đình bà Trịnh Thị Nhâm được giao theo Nghị định số 64/CP. Nội dung xác nhận không rõ đây là đất nông nghiệp mới được giao bổ sung.

Trên cơ sở xác nhận nguồn gốc đất của UBND xã Tây Tựu, UBND huyện Từ Liêm ban hành Quyết định thu hồi đất số 706/QĐ-UBND ngày 24/1/2011, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (số 6301/QĐ-UBND ngày 18/7/2011) cho hộ gia đình bà Trịnh Thị Nhâm với số tiền: 533.800.000 đồng.

Bà Trịnh Thị Nhâm đã nhận số tiền này (tại phiếu chi số 34, ngày 21/7/2011).

Ngày 22/2/2014, bà Trịnh Thị Nhâm chết.

Đến nay, UBND quận Bắc Từ Liêm đã hủy phương án phê duyệt bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình  bà Nhâm và chỉ đạo khắc phục, nộp lại số tiền 533.800.00 đồng vào Kho bạc Nhà nước quận Bắc Từ Liêm.

Theo Kết luận 13, việc giao bổ sung đất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP để bà Trịnh Thị Nhâm (vợ liệt sỹ Phan Văn Tiềm) và con trai bà Nhâm (ông Nguyễn Phan Chân) là thực hiện ý kiến của UBND huyện Từ Liêm khi xem xét đơn đề nghị của công dân đảm bảo quyền lợi của người sản xuất nông nghiệp được giao đất theo Nghị định số 64/CP và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; nhưng việc bổ sung giao các thửa đất nêu trên vào phạm vi ranh giới khu đất UBND TP đã có Quyết định thu hồi đất (số 3217/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường vành đai 4, là không đúng quy định tại Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 01/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm viện dẫn quy định hết hiệu lực

Khi nhận đơn của công dân tố cáo ông Lê Văn Việt - Chủ tịch UBND xã Tây Tựu có hành vi xác nhận sai nguồn gốc đất (từ mương, đường, thủy lợi thành đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/CP) cho bà Trịnh Thị Nhâm tại dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường vành đai 4, gây thiệt hại cho ngân sách; ngày 14/4/2016, ông Đỗ Mạnh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo xác minh, ban hành Kết luận số 42/KL-UBND, trong đó có nội dung: Theo bản đồ và sổ mục kê đất đai năm 1994 xã Tây Tựu, toàn bộ 03 thửa đất hộ gia đình bà Trịnh Thị Nhâm được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ là đất nông nghiệp không giao do UBND xã Tây Tựu quản lý. Do đó, tại Tờ trình số 197/TTr-UBND ngày 09/12/2010, UBND xã Tây Tựu ghi 03 thửa đất trên là “các thửa đất chuyên dùng (đất thủy lợi) do UBND xã quản lý” là không chính xác.

Việc xác định sai loại đất dẫn đến công dân có đơn tố cáo, trách nhiệm thuộc về cán bộ địa chính xã Tây Tựu trong việc rà soát, đối chiếu hồ sơ quản lý đất đai và tham mưu soạn thảo văn bản cho UBND xã Tây Tựu, đồng thời ông Lê Văn Việt - nguyên Chủ tịch UBND xã Tây Tựu cũng phải chịu trách nhiệm về nội dung này. Do đó, việc công dân tố cáo ông Đỗ Mạnh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm bao che cho ông Lê Văn Việt - nguyên Chủ tịch UBND xã Tây Tựu trong việc công nhận bà Trịnh Thị Nhâm được giao đất theo Nghị định số 64/CP, là có cơ sở.

Trở lại Kết luận 42 ngày 14/4/2016, ông Đỗ Mạnh Tuấn đã cùng bộ phận tham mưu viện dẫn Văn bản số 640/UB-ĐCNĐ ngày 06/9/2001 của UBND huyện Từ Liêm về việc đền bù, hỗ trợ về đất nông nghiệp khi thực hiện giải phóng mặt bằng đã hết hiệu lực.

Trong văn bản trả lời đại biểu HĐND quận Bắc Từ Liêm số 77/UBND-TNMT ngày 13/1/2016, UBND quận Bắc Từ Liêm đã nêu rõ: “Việc đền bù, hỗ trợ về đất nông nghiệp trên địa bàn huyện được thực hiện theo Văn bản số 640/UB-ĐCNĐ từ ngày 06/9/2001 đến ngày 02/6/2009 (khi UBND TP Hà Nội có văn bản số 4980/UBND-TNMT ngày 02/6/2009 chỉ đạo giải quyết tồn tại trong việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân theo Nghị định 64/CP của Chính phủ)”.

Như vậy, Văn bản 640 đã hết hiệu lực trước cả khi UBND TP ban hành Quyết định thu hồi đất số 3217/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 để làm dự án xây dựng tuyến đường từ khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường vành đai 4.

Công dân sẽ tiếp tục có ý kiến

Ngoài nội dung trên được Chủ tịch UBND TP kết luận là có cơ sở thì 8 nội dung khác còn lại đều được kết luận là công dân tố cáo sai kể cả nội dung Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đột ngột ra kết luận sau 2 năm về một sự việc mà trước đó công dân tố cáo nhưng bị Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm lái sang nội dung mà công dân không hề tố cáo để kết luận. Sau đó công dân đã có văn bản nói rõ và gửi kèm biên bản làm việc với Thanh tra để Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm xem xét lại nhưng Chủ tịch UBND quận vẫn giữ nguyên quan điểm sai đó mà Chủ tịch UBND TP Hà Nội vẫn đồng ý để kết luận công dân tố cáo sai.

Người tố cáo cho biết sẽ tiếp tục khiếu tố cả 9 nội dung vì cho rằng nội dung kết luận việc ông Đỗ Mạnh Tuấn bao che cho ông Lê Văn Việt vẫn còn chưa đề cập đến trách nhiệm sai phạm của nhiều cá nhân khác. Cụ thể, việc con dâu bà Nhâm là bà Thủy (chồng là Nguyễn Phan Chất là cán bộ, công nhân viên) và 3 cháu chỉ được xét giao 2,5 suất ruộng vì 3 cháu bé chỉ có mẹ làm nông nghiệp thì chỉ được 0,5 suất/cháu theo các hướng dẫn thực hiện Nghị định 64/CP nên nếu giao thêm cho 2 mẹ bà Nhâm (bà Nhâm và Nguyễn Phan Chân) thì chỉ được giao thêm 0,5 suất để 6 khẩu gia đình bà Nhâm được tổng cộng 4,5 suất ruộng. Việc yêu cầu cấp thêm 2 suất cho mẹ con bà Nhâm của UBND huyện Từ Liêm là sai ngay từ đầu. Tiếp đó, dù chưa có sự chấp thuận của UBND huyện Từ Liêm đối với tờ trình của UBND xã Tây Tựu mà Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm vẫn ra quyết định thu hồi đất và Hội đồng bồi thường và tái định cư thì ra các quyết định bồi thường, hỗ trợ khiến sai phạm không được ngăn chặn mà làm cho sai phạm chồng lên sai phạm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về các nội dung trên trong các bài báo tiếp theo.

PV