Theo phản ánh, gói thầu toàn bộ khối lượng xây lắp công trình đường bê tông liên xã, từ xã Cát Tân qua xã Cát Tường, cũng như bảo lãnh dự thầu của Công ty Tường Quang có nhiều nghi vấn trong đấu thầu cần được làm sáng tỏ. 

Gói thầu trên có giá trị 8,47 tỷ đồng, được đấu thầu qua mạng, do UBND xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư. Gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn XD và TM Tây Nam (Công ty XD và TM Tây Nam) đại diện mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT). Gói thầu đóng ngày 28/4/2023, với 2 nhà thầu nộp HSDT gồm: Công ty Tường Quang (giá dự thầu 6,684 tỷ đồng); Công ty TNHH Bình Yên (Công ty Bình Yên) giá dự thầu 7,446 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
 

Ngày 4/5/2023, Công ty XD và TM Tây Nam đã có Văn bản số 12/2023/CV-TN gửi Công ty Tường Quang đề nghị cung cấp bản gốc của bảo lãnh dự thầu để đối chiếu. Cụ thể là bảo lãnh dự thầu ngày 25/4/2023 của Quỹ Tín dụng nhân dân Cát Tân do ông Lưu Túc, Giám đốc ký và đóng dấu, nhưng tại vị trí chữ ký đóng dấu bản scan nhoè và mờ. 

Theo đó, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 06/BC-TVĐT.TN ngày 15/5/2023, Công ty Tường Quang không đạt ở phần bảo lãnh dự thầu. Thế nhưng, đến ngày 9/5/2023, hết thời hạn trả lời làm rõ E-HSDT nhà thầu không tiến hành giải trình, làm rõ nên tổ chuyên gia đánh giá nội dung theo yêu cầu là không đạt. 

Khi làm việc, ông Trương Đình Nam, Giám đốc Công ty XD và TM Tây Nam và UBND xã Cát Tân - chủ đầu tư công trình - cung cấp cho chúng tôi bảo lãnh dự thầu và cam kết tín dụng của Công ty Tường Quang.


Mặc dù đây là 2 văn bản khác nhau, nhưng có thể thấy vị trí chữ ký và con dấu rất trùng khớp nhau

Điểm bất thường thứ nhất là qua quan sát bằng mắt thường có thể thấy không có dấu hiệu tại vị trí chữ ký đóng dấu trong bảo lãnh dự thầu của Công ty Tường Quang bị nhoè và mờ như trong Văn bản số 12/2023/CV-TN ngày 4/5/2023 yêu cầu nhà thầu giải trình, làm rõ; Báo cáo đánh giá E-HSDT số 06/BC-TVĐT.TN ngày 15/5/2023 đánh giá nhà thầu không đạt yêu cầu. 

Liên quan về vấn đề trên, ngày 11/4/2024, ông Lưu Túc, Giám đốc Quỹ Tín nhân dân Cát Tân cho biết: “Tôi không có ký bảo lãnh dự thầu nào cho Công ty Tường Quang, hồi giờ không có giao dịch với bên này. Tôi chỉ ký cho Công ty Bình Yên 1 tờ bảo lãnh dự thầu cầm đi chứ không có lưu, tôi chỉ ký cho Công ty Bình Yên thôi tại đơn vị này có giao dịch gửi tiền ở đây nên tôi mới ký cho”. 

Điểm bất thường thứ hai là ngày 15/4/2024, ông Lưu Túc, Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân Cát Tân lại tự nhiên thay đổi câu trả lời. Ông cho biết: "Tôi có ký bảo lãnh dự thầu cho Công ty Tường Quang, nhưng Quỹ Tín dụng nhân dân Cát Tân không lưu”. 

Về nội dung trên, ông Nguyễn Tàu, Giám đốc Công ty Tường Quang cho biết: "Bên công ty tôi không có nhận được văn bản của Công ty XD và TM Tây Nam yêu cầu làm rõ bảo lãnh dự thầu, trên hệ thống thì có kỹ thuật đọc mà không nghe báo lại thì không biết có hay không”. 

Trong khi đó, ông Trương Đình Nam, Giám đốc Công ty XD và TM Tây Nam khẳng định: “Vì đây là đấu thầu qua mạng nên tất cả yêu cầu công ty chúng tôi đều gửi lên hệ thống đấu thầu, không thể nói không nhận được”. 


Tờ trình số 14/TTr-TN ngày 15/05/2023 của Công ty XD và TM Tây Nam gửi UBND xã Cát Tân. Ảnh: Bảo Trân 

Theo quy định tại khoản 3, Điều 16 Luật Đấu thầu 2023, thì thông thầu có hành vi như sau: Nhà thầu, nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng lực, kinh nghiệm khi được bên mời thầu yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu. 

Những dấu hiệu bất thường này khiến chúng tôi đặt ra những nghi vấn có dấu hiệu thiếu minh bạch trong công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu và việc Quỹ Tín dụng nhân dân Cát Tân không lưu bảo lãnh dự thầu của 2 đơn vị trên. Đề nghị các cơ quan chức năng Bình Định vào cuộc làm sáng tỏ vụ việc này. 

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này. 

Bảo Trân