Từ khi thành lập, toàn ngành Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ có 21 người, chủ yếu ở thanh tra địa phương. Đến nay, ngành Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế có 28 tổ chức Thanh tra Nhà nước, với 18 đơn vị Thanh tra cấp Sở, 9 đơn vị Thanh tra cấp huyện và Thanh tra tỉnh. Tổng số cán bộ của toàn ngành đến nay có 247 người, trong đó có 234/247 người có trình độ đại học và trên đại học, có 226 người đã được đào tạo nghiệp vụ thanh tra.

Trong 40 năm qua, ngành Thanh tra tỉnh đã đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đặc biệt giai đoạn 2010 - 2015, bên cạnh việc thực hiện công tác thanh tra theo chương trình, kế hoạch, ngành Thanh tra còn tiến hành các cuộc thanh tra theo chuyên đề, diện rộng, đột xuất theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh như: Quản lý, sử dụng đất đai; chuyên đề về thuế; chuyên đề về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chuyên đề về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng các dự án sử dụng ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ...

Về công tác thanh tra kinh tế - xã hội: Toàn ngành Thanh tra đã bám sát chương trình, kế hoạch thanh tra được phê duyệt và đã tiến hành 8.826 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua đó đã phát hiện sai phạm 102,8 tỷ đồng; 1.553.973m2 đất cấp không đúng quy định, sai đối tượng, đã ban hành quyết định thu hồi hơn 79,2 tỷ đồng và 1.459.360m2 đất các loại. Chuyển cơ quan điều tra 13 vụ việc; đã thu hồi hơn 32,9 tỷ đồng.

Riêng Thanh tra tỉnh đã triển khai 54 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội. Qua đó, đã phát hiện sai phạm 51,98 tỷ đồng và thu hồi hơn 27 tỷ đồng (đã thu hồi hơn 24,7 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước); chuyển cơ quan điều tra 7 vụ việc; kiến nghị UBND cấp huyện rà soát, lập thủ tục ban hành quyết định hủy 732 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do không còn phù hợp với quy định pháp luật về đất đai.

5 năm qua, các cơ quan thanh tra của tỉnh đã tiếp 8.298 lượt với 13.368 người, trong đó có 30 đoàn đông người; tiếp nhận 7.832 đơn thư. Việc phân loại và xử lý đơn được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo…

Bên cạnh đó, với vai trò Chủ tịch Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp của tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì 69 cuộc họp Hội đồng thành viên để tham mưu đề xuất hướng giải quyết đối với 169 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, bảo đảm việc giải quyết khách quan, chính xác và đúng pháp luật…

Phấn khởi, tự hào với truyền thống vẻ vang của ngành Thanh tra Việt Nam, trong thời gian tới, ngành Thanh tra Thừa Thiên - Huế cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế hoạt động thanh tra, gắn với xây dựng quy chế, quy trình nghiệp vụ thanh tra, đưa công tác thanh tra đi vào nề nếp, thanh tra theo hướng chính quy, hiện đại, chuyên nghiệp…

Ghi nhận những kết quả hoạt động của ngành Thanh tra Thừa Thiên - Huế, trong những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Tập thể Thanh tra tỉnh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 5 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 1 tập thể phòng, 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 16 cá nhân, tập thể được Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh tặng Bằng khen.

UBND tỉnh công nhận 7 Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 7 tập thể phòng đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Năm 2013, Thanh tra tỉnh được Thanh tra Chính phủ tặng Cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu Cụm Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Việt Dũng