Tham dự hội nghị có lãnh đạo một số cục, vụ thuộc Thanh tra Chính phủ (TTCP), Văn phòng UBND tỉnh Nam Định và lãnh đạo thanh tra các tỉnh trong Cụm Thi đua số 2.

Ông Đinh Ngọc Văn - Chánh Thanh tra tỉnh Nam Định, Cụm trưởng Cụm Thi đua số 2 phát động phong trao thi đua với khẩu hiệu: “Cụm Thi đua thanh tra 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng đoàn kết, kỷ cương, phát triển, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành Thanh tra năm 2024”.

leftcenterrightdel
Ông Đinh Ngọc Văn - Chánh Thanh tra tỉnh Nam Định phát động phong trào thi đua năm 2024 của Cụm Thi đua số 2. Ảnh: TH

Tại hội nghị, đại diện thanh tra các tỉnh đã tiến hành ký giao ước thi đua với một số nội dung trọng tâm, như: Thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, có hệ thống về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, TTCP về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, người lao động ngành Thanh tra.

Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Gắn việc xây dựng điển hình tiên tiến trong thi đua với việc xây dựng các mô hình điển hình trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực tại mỗi đơn vị thanh tra trong cụm. 

Chú trọng công tác đánh giá, bình xét, nâng cao chất lượng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong ngành Thanh tra. 

leftcenterrightdel
 Đại diện Thanh tra tỉnh Hải Dương tham luận tại hội nghị. Ảnh: TH

Thi đua đổi mới hình thức, phương pháp hoạt động thanh tra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, của ngành trên các lĩnh vực hoạt động.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra: Bám sát định hướng và sự chỉ đạo của TTCP, UBND tỉnh; hoạt động của các cơ quan thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, kịp thời chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự theo quy định.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Duy Đông - Vụ phó Vụ Tổ chức Cán bộ, TTCP, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TH

Ông Nguyễn Duy Đông - Vụ phó Vụ Tổ chức Cán bộ, TTCP, ghi nhận và đánh giá cao sự chu đáo trong công tác tổ chức hội nghi ký kết giao ước thi đua của Cụm Thi đua số 2, đề nghị các đơn vị trong cụm cụ thể hóa các quy định trong Kế hoạch số 64 của TTCP để triển khai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Đồng thời có những gợi ý về một số hoạt động chung về văn nghệ, thể thao cũng như công tác chuyên môn của cụm và chia sẻ đối với những khó khăn, vướng mắc về một số quy định của pháp luật trong triển khai nhiệm vụ của thanh tra các tỉnh. 

Trung Hà