Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Hiểu và Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đặng Bá Cường thông tin về: Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

leftcenterrightdel
Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Hiểu thông tin tại hội nghị. Ảnh: Kim Thành 

Căn cứ Điều lệ Đảng; căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XIII, Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra có 11 điều tại Quy định số 131 nêu rõ đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và hoạt động thanh tra; tổ chức, cá nhân được kiểm tra, giám sát, thanh tra, bị thi hành kỷ luật Đảng.

Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra là việc sử dụng cơ chế, biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc, quy định, quy trình nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm, nhất là hành vi lạm dụng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đặng Bá Cường thông tin tại hội nghị. Ảnh: Kim Thành 

Phát biểu kết thúc hội nghị, Chánh Thanh tra thành phố Bùi Thị Hồng Vân yêu cầu, các phòng nghiệp vụ của Thanh tra thành phố và thanh tra các quận, huyện thực hiện nghiêm các Quy định số 131-QĐ/TW, Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị, quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị trên địa bàn.