Thời gian qua, Thanh tra TP Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 12/8/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; các văn bản có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng đến toàn thể công chức.

Tổ chức triển khai kịp thời các chỉ thị, kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, UBND TP được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngày từ đầu năm 2023, Thanh tra TP Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua và thi đua chào mừng 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); các phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)…

Căn cứ vào kế hoạch phát động thi đua của Thanh tra TP, thanh tra các sở, ngành, quận, huyện và TP Thủ Đức và các cụm, khối thi đua thuộc Thanh tra TP đã xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua, đăng ký thi đua và ký kết giao ước thi đua.

Chánh Thanh tra TP Hồ Chí Minh Đặng Minh Đạt cho biết, theo nhiệm vụ được giao, tập thể Thanh tra TP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỷ lệ tham mưu các vụ việc do UBND TP giao trong năm 2023 là 1.134/1.152, đạt tỷ lệ 98,4%.

Cũng trong năm 2023, đơn vị thực hiện 25 đoàn thanh tra, trong đó 15 đoàn đã ban hành kết luận. Kết quả thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền 85,7 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 10,3 tỷ đồng (đã thu hồi 10,3 tỷ đồng), kiến nghị xử lý khác 75,4 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 20 tổ chức và 79 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 3 vụ.

Thanh tra TP Hồ Chí Minh đã tổ chức tiếp 1.400 lượt công dân. Tổng số đơn phải xử lý là 2.548 đơn, gồm 493 đơn khiếu nại, 653 đơn tố cáo và 1.402 đơn phản ánh, kiến nghị. Đến nay, đã xử lý 2.548/2.548 đơn, đạt tỷ lệ 100%.

Với vai trò là cơ quan tham mưu, thường trực của Ban Chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài trên địa bàn, Thanh tra TP luôn xác định trách nhiệm, nhiệm vụ chính trị. Đến nay, tiến độ xử lý, giải quyết các vụ việc đạt được nhiều kết quả tích cực, tình hình khiếu nại đông người đã từng bước được kiểm soát, không phát sinh điểm nóng, không phức tạp thêm tình hình làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, rà soát và thực hiện các quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật tiếp tục được chú trọng. Trong năm 2023, Thanh tra TP Hồ Chí Minh đã theo dõi thực hiện 277 quyết định, có 162 quyết định đã thực hiện xong. Thông qua việc giải quyết khiếu nại, đã đem lại quyền lợi hơn 1 tỷ đồng cho cá nhân.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạoThanh tra TP Hồ Chí Minh phát động thi đua năm 2024. Ảnh: CN

Đánh giá tác động của công tác thi đua với kết quả thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Thanh tra TP Hồ Chí Minh cho biết, công tác thanh tra đảm bảo đúng trình tự, thủ tục triển khai đoàn thanh tra; chú trong công tác giám sát; đảm bảo chất lượng kết luận, kiến nghị trong kết luận thanh tra đúng quy định, hợp lý, khả thi.

Công chức Thanh tra TP thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kịp thời xử lý, phân loại nguồn đơn, đảm bảo thời hạn theo quy định và thẩm quyền trong việc xem xét, giải quyết. Quá trình xác minh, tham mưu, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định và tính khả thi đối với đề xuất giải quyết, góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, kết luận nội dung tố cáo…

Tổng kết công tác thi đua năm 2023, Chánh Thanh tra TP Hồ Chí Minh đã quyết định tặng giấy khen cho 25 tập thể và hơn 100 cá nhân thuộc ngành Thanh tra TP có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua. Đồng thời, đề xuất Thanh tra Chính phủ tặng bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân.

Ngoài ra, thực hiện đề xuất UBND TP Hồ Chí Minh tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Thanh tra TP. Cụ thể: Đề xuất tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2023 đối với 8 tập thể; tặng bằng khen cho 4 tập thể và 16 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  2 năm liên tục 2022 - 2023; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp TP đối với 2 cá nhân.

Cảnh Nhật