Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022,đã thành lập các đoàn công tác thực hiện kiểm tra liên ngành và chuyên ngành đối với tổng số 54 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo ngành, lĩnh vực quản lý.

Qua kiểm tra, các đoàn đã phát hiện, lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 16 đơn vị vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm với số tiền gần 118 triệu đồng.

Trong đó, các đoàn kiểm tra chuyên ngành đã phát hiện, xử phạt đối với 7 đơn vị có vi phạm với số tiền gần 84 triệu đồng.

Điển hình, xử phạt Công ty TNHH Gia Hưng PHARMA hơn 35,6 triệu đồng; Công ty CP Dược phẩm OSHII 20 triệu đồng; Nhà hàng Châu Á 10 triệu đồng; Công ty TNHH Daphacor.TB hơn 6 triệu đồng…

Các đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện và xử phạt đối với 9 đơn vị với số tiền 34 triệu đồng.

Theo Phòng Thanh tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, các đơn vị, doanh nghiệp được kiểm tra mắc các lỗi vi phạm chủ yếu như: Kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; độ sạch dụng cụ không đạt; không có biện pháp phòng chống côn trùng, động vật gây hại trong khu chế biến.

Thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn; buôn bán, lưu thông trên thị trường sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố...

Cùng với xử phạt bằng hình thức phạt tiền, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Trọng Tài