Theo đó, đồng chí Vũ Thanh Vân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thái Thụy được điều động đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh để giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng chí Thái Thị Thu Hường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính được luân chuyển đến nhận công tác tại huyện Thái Thụy, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Thái Thụy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Phạm Hồng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiền Hải được điều động đến nhận công tác tại Sở Tài chính và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính Thái Bình.

Đồng chí Phùng Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được điều động đến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Duy Chinh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình được điều động đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Đặng Văn Bấc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được điều động đến nhận công tác tại Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh được điều động đến nhận công tác tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình.

Trọng Tài