Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 15 người, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng ban.

Các Phó ban gồm: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thái Phúc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Văn Tuân, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ngô Thị Kim Hoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh.  

Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh gồmTrưởng ban và các Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh Thái Bình làm việc theo Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Ban Nội chính Tỉnh ủy là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Ban Chỉ đạo có con dấu riêng để phục vụ hoạt động.

Kinh phí hoạt động của Ban do Văn phòng Tỉnh ủy bảo đảm theo quy định.

Trọng Tài