Tuy nhiên, sau vụ việc, chỉ duy nhất Chánh Thanh tra quận Hoàng Thị Thủy bị kiểm điểm rút kinh nghiệm còn bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cùng những người liên quan khác thuộc phường Đông Ngạc và cơ quan chuyên môn quận Bắc Từ Liêm đều được Hội đồng Kỉ luật quận biểu quyết không xem xét kỉ luật và kiểm điểm trách nhiệm.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh đã được điều chuyển đi nhận nhiệm vụ mới là Phó Bí thư một Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Bắc Từ Liêm.

Không đồng tình với cách xử lí của quận Bắc Từ Liêm, công dân tiếp tục có đơn tố cáo tới Chủ tịch UBND TP Hà Nội về vụ việc cấp đất cho 02 hộ gia đình tại phường Đông Ngạc và tố cáo tới Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm về những sai phạm khác của nguyên Trưởng phòng TN&MT Nguyễn Thị Kim Oanh.

Tham mưu cấp đất quy hoạch đất cây xanh cách li thành đất ở

Tại Kết luận số 72/KL-UBND ngày 11/6/2021, Chủ tịch UBND TP Hà Nội kết luận: Trong quá trình xem xét cấp giấy chứng nhận (GCN) cho trường hợp ông Sản, bà Bẩy, UBND phường Đông Ngạc chưa xử lý chuyển đơn tố cáo để UBND quạn Bắc Từ Liêm giải quyết theo thẩm quyền (đơn của ông Đỗ Thế Tỵ đề ngày 14/3/2017 liên quan đến việc chiếm đất của ông Sản, bà Bẩy) mà có văn bản trả lời công dân là không đúng quy định của Luật Tố cáo năm 2011.

Việc công dân nêu đơn tố cáo đề ngày 14/3/2017 liên quan đến việc chiếm đất của ông Sản, bà Bẩy chưa được xem xét giải quyết theo trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo theo quy định Luật Tố cáo năm 2011, là có cơ sở.

Trách nhiệm thuộc Phòng TN&MT - cơ quan thẩm định hồ sơ cấp GCN đất cho 02 trường hơp trên. Do đó công dân tố cáo, là đúng

Ngoài ra, về trình tự, thủ tục, căn cứ pháp lí cấp GCN cho 02 trường hợp (ông Sản, bà Bẩy và ông Nam, bà Thản) còn một số tồn tại: Việc sử dụng đất của hộ bà Thản (em họ của Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc - PV) chưa được UBND quận Bắc Từ Liêm kiểm tra theo quy định tại Điều 20, Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND TP. Theo Văn bản số 1245/QHKT-P1 ngày 05/4/2021 của Sở Quy hoạch Kiến trúc thì hiện trạng sử dụng đất của 02 trường hợp trên có một phần diện tích đất thuộc quy hoạch đất cây xanh cách ly nhưng Phòng TN&MT quận Bắc Từ Liêm vẫn có Tờ trình số 149/TTr-TNMT ngày 26/4/2018 (bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Trưởng phòng ký) tham mưu trình Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm ký cấp GCN đất ở cho 02 trường hợp nêu trên là không đúng quy định của pháp luật.

2/3 nội dung công dân mới tố cáo nguyên Trưởng phòng TNMT là đúng

Ngày 09/11/2021, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Kết luận số 52/KL-UBND về việc kết luận nội dung tố cáo của công dân đối với bà Nguyễn Thị Kim Oanh, nguyên Trưởng phòng TN&MT quận.

Trong kết luận này, trừ nội dung công dân tố cáo bà Nguyễn Thị Kim Oanh, với cương vị Trưởng phòng TN&MT quận đã tham mưu UBND quận  ban hành Thông báo số 1979/TB-UBND ngày 12/10/2018 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án  xây dựng Trường Mầm non Đông Ngạc C, phường Đông Ngạc vi phạm khoản 8, Điều 12 Luật Đất đai, vi phạm quyết định 6632/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND TP Hà Nội về việc  quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2000 được kết luận là tố cáo sai, 2 nội dung còn lại được kết luận là tố cáo đúng.

leftcenterrightdel
 ết luận số 52 ngày 09/11/2021 của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm kết luận 2/3 nội dung công dân tố cáo là đúng

Đối với nội dung công dân tố cáo bà Nguyễn Thị Kim Oanh, với cương vị Trưởng phòng TN&MT đã tham mưu UBND quận ban hành Thông báo số  94/TB-UBND ngày 10/01/2020 vi phạm khoản 8, 10 Điều 12, Luật Đất đai, Kết luận số 52 nêu rõ: Trình tự, thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất (QSDĐ) lần đầu cho hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất trên địa bàn TP Hà Nội hiện nay được thực hiện theo quy định tại Điều 12 của bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-CP (đúng phải là QĐ-UBND, lỗi kí hiệu văn bản ghi trong kết luận- PV) ngày 31/3/2017 và Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND TP Hà Nội. Theo đó, Phòng TN&MT có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp GCN QSDĐ của các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, trong trường hợp cần bổ sung hồ sơ, hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết hoặc không đủ điều kiện cấp GCN QSDĐ thì phải có thông báo lí do bằng văn bản đối với hồ sơ đã tiếp nhận. Do đó việc bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Trưởng phòng TN&MT tham mưu UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Công văn 94/UBND-TNMT ngày 10/01/2020 về việc chỉ đạo thực hiện kiểm tra, thẩm định và từ chối tiếp nhận hồ sơ là không đúng quy định. Nội dung công dân tố cáo, là đúng.

Đối với  nội dung tố cáo bà Nguyễn Thị Kim Oanh, với cương vị Trưởng phòng TN&MT quận đã không giải quyết 04 đơn khiếu nại của công dân, Kết luận 52 nêu: Đối với 04 đơn thư của công dân khiếu nại hành vi hành chính của bà Nguyễn Thị Kim Oanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Trưởng phòng TN&MT, đã được Phòng TN&MT tiếp nhận từ tháng 01/2019 đến tháng 7/2020. Song đến nay mới xem xét giải quyết 01 đơn, còn 03 đơn chưa giải quyết là vi phạm thời hạn giải quyết theo quy định tại Điều 28 Luật Khiếu nại năm 2021. Trách nhiệm này thuộc về bà Nguyễn Thị Kim Oanh từ ngày tiếp nhận đơn thư đến tháng 01/2021 và trách nhiệm của Trưởng phòng TN&MT từ tháng 02/2021 đến nay. Nội dung công dân tố cáo là đúng.

Từ những kết luận như nêu trên, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm giao Phòng TN&MT tổ chức kiểm điểm cán bộ, công chức trong việc tham mưu UBND quận ban hành Văn bản số 94/UBND-TNMT ngày 10/01/2020 không đúng quy định và trong việc xác minh, giải quyết khiếu nại của công dân không đảm bảo thời gian quy định. Đồng thời, khẩn trương xem xét giải quyết đơn khiếu nại của công dân theo thẩm quyền.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh diễn biến của nội dung này tới bạn đọc trong những bài viết tiếp theo.

Công Luận