Trong 4 nội dung tố cáo thì có 1 nội dung tố cáo đúng một phần và 3 nội dung còn lại được kết luận là  tố cáo sai nhưng qua giải quyết tố cáo, Chủ tịch UBND quận giao Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tham mưu thu hồi 2 giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đã cấp sai quy định.

Có hồ sơ quản lí đất đai đầy đủ, cán bộ địa chính và chủ tịch xã vẫn xác nhận sai nhưng… không cố tình?

Theo Kết luận số 50, công dân tố cáo ông Nguyễn Văn Chiến - Trưởng phòng Tư pháp quận Bắc Từ Liêm trong thời gian là Chủ tịch UBND xã Đông Ngạc từ 06/2004 đến tháng 3/2014 đã gian lận nguồn gốc đất, hoàn thiện và trình kí hồ sơ gian lận, sai lệch để UBND huyện Từ Liêm cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Long và bà Nguyễn Thị Hằng tại thửa đất số 62, tờ bản đồ số 9, diện tích 186m2 trái pháp luật, gây thiệt hại 10 tỷ đồng tiền sử dụng đất của Nhà nước; vi phạm khoản 8, Điều 12 và điểm g, khoản 1, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013; vi phạm điểm d, điểm g, khoản 1, Điều 2 Luật Phòng chống tham nhũng và phạm tội theo khoản 3 Điều 56, điểm a khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 359 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.

Kết quả xác minh cho thấy: Theo hồ sơ quản lí đất đai và báo cáo của UBND phường Đông Ngạc, diện tích 186m2 một phần thửa đất số 62, tờ bản đồ số 9, bà Nguyễn Thị Hằng và ông Nguyễn Văn Long được cấp GCNQSDĐ số H1085 ngày 03/9/2008 theo bản đồ và sổ mục kê năm 1987 thuộc tờ bản đồ số 5, vị trí thể hiện là trại chăn nuôi do Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Đông Ngạc quản lí.

Ngày 12/7/1987, bà Hằng có “Đơn xin cải tạo và sử dụng đất hoang” gửi UBND xã Đông Ngạc với nội dung: “Hiện nay có mảnh đất (ước lượng 150m2) cạnh đường vào khu A Công ty Xây lắp hóa chất bỏ hoang từ lâu, cỏ mọc um tùm, nhân dân thường ra đổ rác… Để làm sạch đẹp làng xóm và tận dụng đất bỏ hoang và sản xuất tăng thu nhập cho gia đình, tôi xin sử dụng mảnh đất trên để làm lều trông hoa, màu…”.

Đơn được ông Đặng Đình Đối (đã chết), Phó Chủ tịch UBND xã Đông Ngạc xác nhận ngày 15/7/1987 với nội dung: “UBND xã Đông Ngạc đồng ý cho chị Hằng cải tạo và sử dụng mảnh đất hoang hóa như đơn trình bày trên. Chị Hằng phải chấp hành mọi quy định của địa phương sau này.”

Theo bản đồ và sổ mục kê năm 1994, diện tích đất gia đình bà Hằng sử dụng là 353m2 (tăng 203m2 so với diện tích năm 1987 có đơn xin UBND xã Đông Ngạc cho phép sử dụng) thuộc thửa đất số 62, tờ bản đồ số 9, sổ mục kê ghi loại đất “T”, chủ sử dụng là Nguyễn Thị Hằng.

Trong quá trình sử dụng đất, gia đình bà Hằng, ông Long đã xây dựng nhà ở trên đất trước ngày 15/10/1993 (bản đồ năm 1994 có thể hiện công trình nhà trên đất song việc xây dựng không có văn bản ngăn chặn của cấp có thẩm quyền) và chia tách một phần thửa đất cho con trai là Nguyễn Hồng Hà.

Năm 2008, bà Nguyễn Thị Hằng và ông Nguyễn Văn Long có đơn xin cấp GCNQSDĐ ở với diện tích 186m2 đất thuộc thửa số 62, tờ bản đồ số 9; ông Nguyễn Hồng Hà có đơn xin cấp GCNQSDĐ ở với diện tích 150m2 đất thuộc thửa đất số 62(1), tờ bản đồ số 9.

Tại đơn xin cấp GCNQSDĐ của bà Hằng và ông Long được UBND xã xác nhận: “Đất sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993, DT 186m2 xây nhà ở trước 16/10/1993. Đất HTX cấp năm 1987”.

Kèm theo đơn có biên bản kiểm tra đối soát hình thể, ranh giới thửa đất và biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Hằng và ông Nguyễn Văn Long do UBND xã Đông Ngạc lập; không có tài liệu thể hiện diện tích đất đề nghị cấp GCN được HTX cấp năm 1987.

Ngày 03/9/2008, UBND huyện Từ Liêm (trước đây) cấp GCNQSDĐ số H1085 cho bà Nguyễn Thị Hằng và ông Nguyễn Văn Long với diện tích 186m2 đất ở thuộc thửa đất số 62 tờ bản đồ số 9, đồng thời cấp GCNQSDĐ ở số H1086 cho ông Nguyễn Hồng Hà với diện tích 150m2 thuộc thửa đất số 62(1), tờ bản đồ số 9.

Theo báo cáo giải trình của người bị tố cáo: Việc kiểm tra nguồn gốc đất các trường hợp kê khai cấp GCNQSDĐ tại xã Đông Ngạc do cán bộ địa chính thực hiện và được Hội đồng Đăng kí đất đai xã họp xét duyệt. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã kí xác nhận về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của bà Hằng và ông Long tại đơn xin cấp GCNQSDĐ là trên cơ sở kết quả kiểm tra của cán bộ địa chính và kết quả họp Hội đồng Đăng kí đất đai của xã. Ông Chiến khẳng định không cố ý làm sai lệch hồ sơ, gian lận giấy tờ trong việc trình UBND huyện Từ Liêm cấp GCNQSDĐ cho bà Hằng và ông Long.

Hiện tại trên diện tích được cấp GCNQSDĐ cho bà Hằng và ông Long có 01 ngôi nhà 3 tầng, trên diện tích đất của ông Hà được cấp GCNQSDĐ có một dãy nhà cấp 4.

Từ kết quả xác minh cho thấy, đất cấp cho bà Hằng và ông Long là đất có nguồn gốc là đất của HTX Nông nghiệp Đông Ngạc để hoang hóa, Bà Hằng đã được UBND xã Đông Ngạc cho phép sử dụng diện tích khoảng 150m2 để sản xuất tăng thu nhập.

Theo Kết luận 50, việc UBND xã Đông Ngạc cho bà Hằng sử dụng diện tích đất này là giao trái thẩm quyền  theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Mục V, Quyết định số 201-HĐCP/QĐ ngày 01/7/1980 của Hội đồng Chính phủ. Trong quá trình sử dụng diện tích đất được giao, gia đình bà Hằng  đã tự ý  sử dụng thêm 186m2 và chia tách đất cho con trai là Nguyễn Hồng Hà (diện tích đất được cấp GCNQSDĐ so với diện tích đất được UBND xã Đông Ngạc đồng ý cho sử dụng năm 1987).

Như vậy việc UBND xã Đông Ngạc xác nhận diện tích đất bà Hằng và ông Long sử dụng có nguồn gốc là “đất HTX cấp năm 1987” tại đơn xin cấp GCNQSDĐ là không đúng với hồ sơ quản lí đất đai. (Bà Hằng và ông Long sử dụng đất thuộc trường hợp một phần đất được giao trái thẩm quyền và một phần là đất lấn chiếm). Trách nhiệm trong việc xác nhận sai nguồn gốc đất trước hết thuộc về ông Nguyễn Văn Bân - cán bộ địa chính và ông Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Đông Ngạc.

Bên cạnh đó, việc UBND xã Đông Ngạc thực hiện việc chia tách thửa đất số 62, tờ bản đồ số 9 thành 02 thửa: Thửa 62, diện tích 186m2 và thửa 62(1) diện tích 150m2 khi chưa có GCNQSDĐ và tiến hành xét, trình UBND huyện Từ Liêm cấp 02 GCNQSDĐ cho bà Hằng, ông Long và ông Hà là không đúng quy định tại điều 106 Luật Đất đai năm 2003 (văn bản có hiệu lực tại thời điểm cấp GCN).

Văn phòng Đăng kí đất và Nhà huyện Từ Liêm, Phòng TNMT huyện Từ Liêm không kiểm tra kĩ hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ dẫn đến trình UBND huyện Từ Liêm cấp GCNQSDĐ cho bà Hằng, ông Long và ông Hà là chưa thực hiện đúng điểm b, điểm c khoản 2 Điều 22 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND  ngày 09/5/2008 của UBND TP Hà Nội.

Tại Kết luận số 50, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm khẳng định: Qua xác minh cho thấy, ông Nguyễn Văn Chiến không có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định về quản lí đất đai. Nội dung tố cáo là đúng một phần.

Nhiều tập thể, cá nhân bị đề nghị xem xét xử lí

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm giao Phòng TNMT tham mưu UBND quận thu hồi 02 GCNQSDĐ đã cấp cho ông Nguyễn Văn Long và bà Nguyễn Thị Hằng; ông Nguyễn Hồng Hà không đúng quy định.

Đồng thời giao Phòng TNMT xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan của Văn phòng Đăng kí đất và Nhà huyện Từ Liêm và Phòng TNMT huyện Từ Liêm có sai sót trong việc thẩm định hồ sơ, trình UBND huyện Từ Liêm cấp 02 GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Văn Long và bà Nguyễn Thị Hằng; ông Nguyễn Hồng Hà thời điểm năm 2008 trước ngày 15/11/2021. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân có sai sót trong việc cấp 02 GCNQSDĐ không đúng quy định nêu trên.

UBND phường Đông Ngạc xác định trách nhiệm của các cá nhân có liên quan trong việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất  trình UBND huyện Từ Liêm cấp 02 GCNQSDĐ đã nêu trên, báo cáo UBND quận trước ngày 15/11/2021. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân có sai sót trong việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và trình UBND huyện Từ Liêm cấp 02 GCNQSDĐ sai quy định.

Nổi dần những tảng băng chìm, người liên quan vẫn bình an vô sự?

Trong thời kì ông Chiến làm Chủ tịch UBND xã Đông Ngạc từ tháng 6/2004-3/2014 đã xảy ra một loạt trường hợp cấp GCNQSDĐ ở sau đó bị tố  cáo, phát hiện, đã bị thu hồi hoặc đề nghị thu hồi.

Ngày 28/3/2014, UBND huyện Từ Liêm ra Quyết định số 2821/QĐ-UBND về việc thu hồi và lưu GCNQSDĐ tại xã Đông Ngạc đối với 02 GCNQSDĐ ở đã cấp cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Trí. Theo đó, thu hồi và lưu GCNQSDĐ số 00782/QSDĐ do UBND huyện Từ Liêm cấp ngày 30/7/2004 theo Quyết định số 2370/QĐ-UB, với diện tích 338m2 đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài, thuộc thửa đất số 18, tờ bản đồ số 01 xã Đông Ngạc.

Ngày 28/02/2014, Phòng TNMT đã đính chính nội dung mục đích sử dụng đất là 338m2 đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến hết ngày 30/7/2054 (bản chính đang lưu giữ tại Phòng TNMT). Thu hồi GCNQSDĐ số 01134/QSDĐ do UBND huyện Từ Liêm cấp ngày 29/11/2004 theo Quyết định số 3662/QĐ-UB, với diện tích 608m2 đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài, thuộc thửa đất số 17, tờ bản đồ số 01 xã Đông Ngạc. Lý do thu hồi: Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Trí không phải  là người đang sử dụng nhà đất.

Năm 2018, UBND Tp Hà Nội đề nghị thu hồi 05 GCN cấp đất ở cho cá nhân vi phạm phạm vi khoanh vùng bảo vệ di tích chùa Tư Khánh thuộc xã Đông Ngạc trước đây (nay là phường Đông Ngạc).

leftcenterrightdel
 Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 12/03/2018 về việc thu hồi GCNQSDĐ tại phường Đông Ngạc do cấp không đúng nguồn gốc đất

Cũng trong năm 2018, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đã ban hành Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 về việc thu hồi GCNQSDĐ tại phường Đông  Ngạc. Theo đó, thu hồi GCNQSDĐ số 00671 do UBND huyện Từ Liêm cấp lần đầu cho hộ gia đình bà Đặng Thị Hòa tại Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 29/6/2004 với diện tích 314m2 đất ở và 100m2 đất vườn thuộc thửa đất só 71, tờ bản đồ số 11 đo vẽ năm 1994 xã Đông Ngạc. Lý do thu hồi: GCNQSDĐ cấp không đúng nguồn gốc. Trách nhiệm nội dung này cũng được chỉ ra thuộc về ông Nguyễn Văn Bân - cán bộ địa chính và ông Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã.

Dù những sai phạm đã được phát hiện từ đầu năm 2014 nhưng ông Nguyễn Văn Chiến vẫn được điều động lên UBND quận nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Tư pháp khi huyện Từ Liêm tách làm 2 quận vào tháng 4/2014.

Hiện nay, cả ông Chiến và ông Bân đều đang bình yên vô sự trước một loạt GCNQSDĐ bị thu hồi và đề nghị thu hồi.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những thông tin liên quan trong các bài viết tiếp theo.

 

 

 

Công Luận