Sau khi tố cáo việc đất công ích tại xã Đông Ngạc (nay là phường Đông Ngạc), quận Bắc Từ Liêm, bị lấn chiếm và bị xử phạt vi phạm hành chính vẫn được bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Trưởng phòng TN&MT quận trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) ở không đúng quy định tới Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, ngày 27/8/2019, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương kí ban hành Kết luận số 63/KL-UBND khẳng định việc cấp GCNQSDĐ ở là đúng quy định và công dân tố cáo là sai.

Thậm chí, Kết luận 63 do ông Trần Thế Cương kí còn nhấn mạnh: “Tại thời điểm gia đình ông Nguyễn Văn Sản và gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Thản có đơn đề nghị cấp GCNQSDĐ, theo quy hoạch phân khu H2-1 đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt thì thửa đất này phù hợp với quy hoạch sử dụng đất ở và theo quy định tại Điểm b, Khoản 3 và Điểm a, Khoản 5, Điều 22 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì hai gia đình được xem xét cấp GCNQSDĐ ở. Đối với các đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân đề nghị dừng cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Văn Sản đã được UBND phường Đông Ngạc và UBND quận Bắc Từ Liêm xem xét, trả lời theo quy định. Do đó, việc Phòng TN&MT xem xét, đề nghị UBND quận Bắc Từ Liêm cấp GCNQSDĐ cho gia đình ông Nguyễn Văn Sản và gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Thản là đúng quy định của pháp luật. Nội dung công dân tố cáo là sai.”

Được biết, bà Nguyễn Thi Thanh Thản là em họ, con chú ruột của Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc Nguyễn Quang Thậm.

Không đồng ý với Kết luận 63, công dân đã tiếp tố lên Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ngày 11/6/2021, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành Kết luận số 72/KL-UBND về  nội dung công dân tố cáo đối với bà Nguyễn Thị Kim Oanh - nguyên Trưởng phòng TN&MT quận Bắc Từ Liêm. Sau hơn 15 ngày ban hành, đến tận ngày 28/6/2021, người tố cáo mới nhận được Kết luận 72.

leftcenterrightdel
 Kết luận số 72 ngày 11/6/2021 của UBND TP Hà Nội

Kết luận số 72 khẳng định công dân tố cáo đúng một phần trong đó có phát hiện quan trọng là diện tích đất cách ly cây xanh cũng đã được đề xuất cấp thành đất ở.

Theo Kết luận 72, trong quá trình xem xét cấp GCNQSDĐ cho trường hợp ông Sản, bà Bẩy, UBND phường Đông Ngạc chưa xử lí chuyển đơn tố cáo để UBND quận Bắc Từ Liêm giải quyết theo thẩm quyền (đơn của ông Đỗ Thế Tỵ đề ngày 14/3/2017 liên quan đến việc chiếm đất của ông Sản, bà Bẩy) mà có văn bản trả lời công dân là không đúng quy định của Luật Tố cáo năm 2011. Việc công dân nêu đơn tố cáo đề ngày 14/3/2017 liên quan đến việc chiếm đất của ông Sản, bà Bảy chưa được xem xét, giải quyết theo trình tự, thủ tục giải quyết đơn tố cáo theo quy định Luật Tố cáo năm 2011, là có cơ sở. Trách nhiệm  thuộc Phòng TN&MT - cơ quan thẩm định hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho 2 trường hợp trên. Do đó, công dân tố cáo là đúng.

Ngoài ra, về trình tự, thủ tục, căn cứ pháp lí cấp GCNQSDĐ cho 02 trường hợp (ông Sản, bà Bẩy và ông Nam, bà Thản) còn có một số tồn tại: Việc sử dụng đất của hộ bà Thản (em họ Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc) chưa được UBND quận Bắc Từ Liêm kiểm tra theo quy định tại Điều 20, Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày  31/3/2017 của UBND TP Hà Nội; theo Văn bản số 1245/QHKT-P1 ngày 05/4/2021 của Sở Quy hoạch Kiến trúc thì hiện trạng sử dụng đất của 02 trường hợp trên có một phần diện tích đất thuộc quy hoạch đất cây xanh cách ly nhưng Phòng TN&MT quận Bắc Từ Liêm vẫn có Tờ trình số 149/TTr-TNMT ngày 26/4/2018 (bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Trưởng phòng kí) tham mưu trình Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm kí  cấp GCNQSDĐ ở  là không đúng quy định của pháp luật.

Từ kết luận trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm: Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, đơn vị có liên quan, trong đó có trách nhiệm của bà Nguyễn Thi Kim Oanh, nguyên Trưởng phòng TN&MT quận Bắc Từ Liêm trong việc cấp GCNQSDĐ ở cho 02 trường hợp (ông Sản, bà Bẩy và ông Nam, bà Thản) tại phường Đông Ngạc không đúng quy định của pháp luật (đã cấp GCNQSDĐ ở đối với một phần diện tích nằm vào ô quy hoạch đất cây xanh cách ly); rà soát, xử lí những tồn tại trong việc cấp GCNQSDĐ đối với 02 trường hợp (ông Sản, bà Bẩy và ông Nam, bà Thản) tại phường Đông Ngạc theo quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo kết quả về UBND TP Hà Nội.

Theo Khoản 2, Điều 17 của Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo ngày 10/4/2019: “2. Trường hợp giải quyết lại vụ việc tố cáo thì ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, người giải quyết tố cáo phải kết luận về những nội dung vi phạm pháp luật, sai lầm hoặc không phù hợp của việc giải quyết tố cáo trước đó (nếu có); xử lý theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo, kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền xử lý đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết tố cáo trước đó.

Tuy nhiên, vấn đề xử lí trong việc giải quyết tố cáo tại Kết luận 63 của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm chưa được đề cập trong phần kết luận của Kết luận số 72.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến bạn đọc trong những bài viết tiếp theo.

 

Công Luận