Công dân tố cáo đúng

Đó là một trong những nội dung trong Kết luận số 168/KL-UBND ngày 29/12/2020 kết luận nội dung tố cáo đối với bà Nguyễn Thị Nắng Mai -nguyên Phó trưởng phòng TN&MT huyện Từ Liêm.

Ngày 7/7/2020, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3000/QĐ-UBND về việc thụ lí tố cáo của công dân đối với bà Nguyễn Thị Nắng Mai.

Công dân tố cáo bà Mai đã điều chỉnh GCNQSDĐ đối với diện tích đất nông nghiệp không có trong quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án đề pô xe điện và đường dẫn vào đề pô xe điện đối với các hộ: Ông Nguyễn Tự Hùng, ông Chu Thiên Sửu, ông Nguyễn Khắc Hỗ, ông Chu Thiên Linh ở xã Tây Tựu (nay là phường Tây Tựu) không đúng quy định của pháp luật. Công dân không  đồng ý với Kết luận giải quyết tố cáo số 88/KL-UBND ngày 16/9/2016 của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm.

Theo Kết luận số 168, các hộ ông Chu Thiên Sửu, ông Chu Thiên Linh và ông Nguyễn Tự Hùng, ngoài diện tích đất nông nghiệp đã được UBND huyện Từ Liêm (trước đây) cấp GCNQSDĐ, còn sử dụng những phần diện tích đất từ khoán 10, không nằm trong phương án giao đất theo Nghị định số 64/CP của Chính phủ (được gọi là đất nông nghiệp vượt hạn mức), cụ thể: Hộ ông Sửu sử dụng 337m2 đất, thuộc một phần thửa đất số 240, tờ bản đồ số 27; hộ ông Linh sử dụng 107m2 đất, thửa số 245, tờ bản đồ số 27; hộ ông Hùng sử dụng 748m2 đất, thửa số 20, tờ bản đồ số 30. Năm 2007, khi thực hiện GPMB dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội (đoạn Nhổn - ga Hà Nội), UBND huyện Từ Liêm thực hiện hoán đổi diện tích đất nông nghiệp không giao cho 03 hộ: Ông Chu Thiên Sửu, ông Chu Thiên Linh, ông Nguyễn Tự Hùng (đất nông nghiệp vượt hạn mức) thành đất nông nghiệp được giao theo Nghị định số 64/CP của Chính phủ (đất nằm ở khu vực khác không trong khu vực GPMB).

Thời điểm UBND quận Bắc Từ Liêm điều chỉnh GCNQSDĐ cho các hộ (năm 2009), văn bản áp dụng là Luật Đất đai năm 2003 và các nghị định hướng dẫn thi hành. Theo quy định tại khoản 2, Điều 42 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về điều chỉnh, thu hồi GCNQSDĐ, thì việc Phòng TN&MT huyện Từ Liêm điều chỉnh GCNQSDĐ nông nghiệp đối với diện tích đất không bị thu hồi GPMB, không có trong quyết định thu hồi đất của hộ: Ông Nguyễn Tự Hùng, ông Chu Thiên Sửu, ông Chu Thiên Linh ở xã Tây Tựu (nay là phường Tây Tựu), là không đúng quy định. Riêng trường hợp ông Nguyễn Khắc Hỗ (Tỵ) người bị thu hồi đất, nhưng điều chỉnh nhầm GCNQSDĐ của ông Nguyễn Khắc Hỗ (Đàm) người không bị thu hồi đất.

Do đó, nội dung công dân tố cáo việc điều chỉnh GCNQSDĐ nông nghiệp đối với diện tích đất không có trong quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án đề pô xe điện và đường dẫn vào đề pô xe điện đối với các hộ: Ông Hùng, ông Linh, ông Sửu, ông Hỗ ở xã Tây Tựu là tố cáo đúng.

Đối với việc UBND huyện Từ Liêm trước đây (nay là quận Bắc Từ Liêm) hoán đổi đất diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức thành diện tích đất nông nghiệp được giao theo Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ tại dự án xây dựng đề pô tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo xử lí khắc phục tại Văn bản số 11015/VP-GPMB ngày 18/12/2020.

Từ đó, UBND TP giao Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm thực hiện: Rà soát, điều chỉnh GCNQSDĐ của các hộ đã nêu theo quy định; thu hồi lại tiền bồi thường, hỗ trợ không đúng quy định đối với diện tích hoán đổi theo chỉ đạo của UBND TP tại Văn bản số 11015/VP-GPMB ngày 18/12/2020; kiểm tra, rà soát kĩ việc hoán đổi đất diện tích đất nông ngiệp vượt hạn mức thành diện tích đất nông nghiệp được giao theo Nghị định 64/CP tại dự án xây dựng đề pô tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội và kịp thời xử lí theo quy định của pháp luật đối với các vi phạm (nếu có) chưa được phát hiện trong quá trình thanh tra.

leftcenterrightdel
 Việc sử dụng quyết định thu hồi chung mà loại bỏ quyết định thu hồi riêng để thực hiện điều chỉnh trên GCNQSDĐ là hành vi có tính toán để che đậy việc hoán đổi sai pháp luật

Những câu hỏi cần lời giải đáp

Theo người tố cáo, UBND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan của TP giao kết luận chậm cho người tố cáo đã vi phạm quy định tại khoản 3, Điều 35 của Luật Tố cáo (quy định là 5 ngày sau khi ban hành kết luận), cụ thể: Kết luận này được kí ngày 29/12/2020 nhưng đến tận ngày 12/01/2021 mới được giao cho người tố cáo.

Ngoài ra, trong Kết luận 168 còn có các nội dung mà người tố cáo cho rằng không thuyết phục.

Thứ nhất, tại Kết luận số 88/KL-UBND ngày 16/9/2016, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đã bao che và cho rằng việc hoán đổi đất là đúng quy định, hành vi chỉnh GCNQSDĐ do bà Nắng Mai kí là phù hợp. Trong khi đó, theo khoản 4, Điều 37 của Luật Tố cáo quy định:

4. Kết luận nội dung giải quyết lại vụ việc tố cáo bao gồm các nội dung chính sau đây:

a) Nội dung quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật này;

b) Kết luận về những nội dung vi phạm trong quá trình giải quyết tố cáo của người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp dưới;

c) Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết tố cáo trước đó;

d) Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong việc giải quyết tố cáo.

Tuy nhiên, các nội dung nêu tại điểm b, c và d của khoản 4, Điều 37 của Luật Tố cáo chưa được Kết luận 168 đề cập tới.

Thứ hai, dù kết luận công dân tố cáo đúng nhưng lãnh đạo UBND TP Hà Nội lại cho rằng: “Tuy nhiên, khi thực hiện điều chỉnh GCNQSDĐ của 03 hộ (ông Nguyễn Tự Hùng, ông Chu Thiên Sửu, ông Chu Thiên Linh), bà Nguyễn Thị Nắng Mai, nguyên Phó phòng TN&MT huyện Từ Liêm (trước đây) thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện Từ Liêm và theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Theo báo cáo của UBND quận Bắc Từ Liêm và bà Mai khi thực hiện điều chỉnh GCNQSDĐ, bà Mai không biết việc hoán đổi đất nông nghiệp của các hộ (như đã nêu)”. Từ đó, lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu: “Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Nắng Mai cần rút kinh nghiệm”.

Với lập luận này, những người xác minh giải quyết tố cáo trình Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành Kết luận số 168 dường như đã khẳng định bà Mai “không có kiến thức cơ bản” về chuyên môn đất đai, địa chính. Bởi vì, việc thu hồi từng mảnh đất từ vài chục đến vài trăm mét vuông là đất vượt hạn mức nằm trong khu vực GPMB đều có quyết định thu hồi riêng từng mảnh nhưng không hiểu sao bà Mai lại căn cứ vào quyết định thu hồi chung (Quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 21/9/2006 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội), là quyết định để thu hồi cả một vùng đất dự án với diện tích là 161.892m2 để làm căn cứ điều chỉnh vài trăm mét vuông trên GCNQSDĐ. Đáng nói hơn, những mảnh đất bị điều chỉnh đó nằm cách xa bên ngoài khu vực phải GPMB cả trăm mét đến hàng km!

Mặc dù năng lực chuyên môn… như vậy, nhưng không biết có phải do nghe lời thực hiện theo “chỉ đạo của UBND huyện Từ Liêm” bất chấp nghiệp vụ và quy định pháp luật hay không mà bà Mai lần lượt lên Trưởng phòng TN&MT, Trưởng phòng Kinh tế, Phó Chủ tịch UBND và mới đây đã được bầu vào Ban Thường vụ Quận ủy, giữ vị trí Trưởng ban Dân vận.

Điều đáng nói là, mặc dù sai phạm này, cùng nhiều sai phạm tương tự khác đã bị công dân, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Từ Liêm, rồi quận Bắc Từ Liêm phát giác, tố cáo hoặc có ý kiến nhưng đều bị “bỏ ngoài tai” còn người phản ánh, người tố cáo bị “chụp mũ” là tố cáo và phản ánh sai trước khi có Kết luận 168.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này trong những bài viết tiếp theo.