Đây là lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 1 tháng, bà Nguyễn Thị Nắng Mai bị Chủ tịch UBND TP yêu cầu “rút kinh nghiệm” trong hai kết luận tố cáo.

Kết luận 97 ngày 4/8/2020

Ngày 4/8/2020, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký Kết luận số 97/KL-UBND giải quyết nội dung công dân tố cáo bà Nguyễn Thị Nắng Mai - Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm có hành vi vi phạm trong việc ký Quyết định số 5216/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kĩ thuật Dự án Xây dựng Nhà văn hóa tổ dân phố Ngọa Long 1, trên địa bàn phường Minh Khai.
Theo kết quả xác minh nêu tại Kết luận 97, Dự án Xây dựng Nhà văn hóa tổ dân phố Ngọa Long 1, phường Minh Khai, với mục tiêu “phục vụ sinh hoạt cộng đồng của dân cư tổ dân phố, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân”, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 3976/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị GS tỷ lệ 1/5000 địa điểm quận Bắc Từ Liêm.

Dự án được xây dựng trên khuôn viên 792,59m2 đất công trình điểm vui chơi ngoài trời kết hợp vườn hoa, cây xanh khu ao ông Giao, khu chăn nuôi thôn Văn Trì, phường Minh Khai, thuộc quỹ đất công ích do UBND phường Minh Khai quản lí. (Hiện nay nguồn gốc đất này đang bị gia đình ông Giao khởi kiện do bản đồ năm 1994 quy chủ là “ông Giao và hợp tác xã” nên công dân cho rằng không thể là đất công ích vì không có trong danh mục đất công ích do xã Minh Khai quản lí và khi thu hồi năm 2012 xây khu vui chơi lại không hề có quyết định thu hồi theo đúng thẩm quyền như Kết luận số 12/KL-UBND ngày 7/3/2019 của UBND TP đã nêu rõ - PV).

Dự án được UBND quận Bắc Từ Liêm phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4447/QĐ-UBND ngày 20/10/2015, nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn quận Bắc Từ Liêm.

Căn cứ tờ trình của UBND phường Minh Khai và Phòng Quản lí đô thị quận, bà Nguyễn Thị Nắng Mai - Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm ký Quyết định số 5216/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 phê duyệt Báo cáo Kĩ thuật Dự án là đúng thẩm quyền, trình tự theo quy định Điều 13 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 5/8/2015 của Chính phủ về quản lí dự án đầu tư xây dựng và Điều 12 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND TP quy định một số nội dung về quản lí đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn TP Hà Nội.
Theo quy định pháp luật về xây dựng, không quy định giải quyết xong khiếu kiện về đất đai trước khi phê duyệt dự án. Tuy nhiên, tại Điều 2 Quyết định số 4447/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án có nội dung: “Trách nhiệm của chủ đầu tư (UBND phường Minh Khai):…. Giải quyết xong các vấn đề khiếu kiện về đất đai trước khi phê duyệt dự án.”

Thời điểm năm 2016, UBND phường Minh Khai đã giải quyết xong đơn khiếu nại của công dân theo thẩm quyền (Quyết định số 26/QĐ-CTUBND ngày 08/02/2014), nhưng công dân không đồng ý và khiếu nại tiếp lên UBND quận Bắc Từ Liêm.

UBND quận Bắc Từ Liêm đã thu lý đơn khiếu nại (năm 2014), nhưng đến năm 2017, UBND quận Bắc Từ Liêm mới có quyết định giải quyết khiếu nại lần 2.
Như vậy, bà Nguyễn Thị Nắng Mai - Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm ký quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế kĩ thuật Dự án Xây dựng Nhà văn hóa tổ dân phố Ngọa Long 1, phường Minh Khai khi khiếu kiện về đất đai chưa được giải quyết xong, là chưa đúng nội dung Quyết định số 4447/QĐ-UBND ngày 20/10/2015.

Để xảy ra tồn tại trên trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư là UBND phường Minh Khai trong việc trình UBND quận phê duyệt Báo cáo Kinh tế kĩ thuật Dự án khi UBND quận chưa giải quyết xong khiếu nại của công dân. Ngoài ra, có trách nhiệm của Phòng Quản lí đô thị quận Bắc Từ Liêm, là cơ quan tổng hợp, trình UBND quận phê duyệt Báo cáo Kinh tế kĩ thuật.

Như vậy nội dung công dân tố cáo là đúng một phần.

Từ đó Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao cho UBND quận Bắc Từ Liêm: Tổ chức rút kinh nghiệm đối với bà Nguyễn Thị Nắng Mai - Phó Chủ tịch UBND quận trong việc ký phê duyệt Báo cáo Kinh tế kĩ thuật Dự án Xây dựng Nhà văn hóa tổ dân phố Ngọa Long 1, phường Minh Khai. Chỉ đạo UBND phường Minh Khai, Phòng Quản lí đô thị quận nghiêm túc kiểm điểm trong việc trình phê duyệt Báo cáo Kinh tế kĩ thuật Dự án Xây dựng Nhà văn hóa tổ dân phố Ngọa Long 1, phường Minh Khai.

Công dân cho rằng nội dung Kết luận 97 chưa gắn trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan dẫn đến công trình bị đình trệ suốt 3 năm qua không hoàn hiện được, gây thất thoát lãng phí.

Ngoài ra, theo công dân, tố cáo là đúng hoàn toàn chứ không phải đúng một phần vì công dân chỉ tố cáo bà Nắng Mai ký Quyết định số 5216 sai so với với Quyết định số 4447 chứ không hề tố cáo nội dung “lạm dụng, chức vụ, quyền hạn”, kể cả trong đơn và khi chốt nội dung tố cáo với Thanh tra TP đều không tố cáo hoặc sử dụng cụm từ này. Theo người tố cáo, đang có dấu hiệu suy diễn và tự thêm nội dung công dân không tố cáo vào kết luận.
Kết luận số 87 ngày 14/7/2020

leftcenterrightdel
 

Trước đó, vào ngày 14/7/2020, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành Kết luận số 87/KL-UBND trong đó cũng đã yêu cầu bà Nguyễn Thị Nắng Mai cần “rút kinh nghiệm” do đã kí 44 quyết định thu hồi đất và 22 quyết định cưỡng chế thu hồi đất mà không phát hiện ra sai sót do cấp dưới tham mưu không đúng (dự án không thuộc đối tượng được áp dụng hình thức Nhà nước thu hồi đất, giao đất cho chủ đầu tư…)./.

CTV Công Luận