Vụ việc liên quan đến đồng chí Trần Vinh, công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP xảy ra vào ngày 1/8/2021, khi đồng chí Trần Vinh lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cộng đồng tại khu dân cư trên đường Nguyễn Hiền, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, nơi đang bị phong tỏa, cách ly y tế theo quy định về phòng, chống dịch.

Sự việc của đồng chí Trần Vinh xảy ra trong thời điểm toàn TP đang quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã khiến dư luận bức xúc, tạo điểm nóng về truyền thông nhất là thông tin trên mạng xã hội và gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến TP. Đây là sự việc đáng tiếc, đồng thời là bài học kinh nghiệm đối với các cấp ủy, các cơ quan, địa phương, đơn vị và các cá nhân có liên quan.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo Đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ tình tiết, nội dung sự việc để có kết luận cụ thể về trách nhiệm của đồng chí Trần Vinh và những người liên quan. Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất chỉ đạo xử lý nghiêm túc, khách quan, toàn diện, đúng quy định.

Trên cơ sở đó, các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành xem xét, làm rõ hoàn cảnh, nguyên nhân và hành vi vi phạm liên quan đến trách nhiệm công dân, trách nhiệm đảng viên và trách nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của đồng chí Trần Vinh; khi đánh giá hậu quả của hành vi đã xem xét việc đồng chí Trần Vinh có thái độ nghiêm túc kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật, đồng thời có thư xin lỗi gửi đến cá nhân, tổ chức có liên quan và được chấp thuận. Trên cơ sở các quy định hiện hành, nhất là các quy định về trách nhiệm nêu gương của đảng viên và xử lý kỷ luật đảng viên, cán bộ, công chức, các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính và xử lý kỷ luật đồng chí Trần Vinh với các hình thức như sau:

Về xử lý vi phạm hành chính:

Công an quận Sơn Trà đã ban hành Quyết định số 132/QĐ-XPHC ngày 6/8/2021 về xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Vinh do đã thực hiện hành vi “xâm hại sức khỏe của người đang thi hành công vụ” theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Sở Thông tin Truyền thông đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-XPVPHC ngày 9/8/2021 về xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Vinh do có hành vi vi phạm trong việc cung cấp thông tin báo chí theo Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Về xử lý kỷ luật đảng viên:

Căn cứ Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất và mức độ vi phạm của đồng chí Trần Vinh; Chi bộ Công tác Quốc hội thuộc Đảng ủy Cơ quan Đoàn ĐBQH & HĐND TP đã ban hành Quyết định số 11-QĐ/CB ngày 6/8/2021 về thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Vinh, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Công tác Quốc hội thuộc Đảng ủy Cơ quan Đoàn ĐBQH & HĐND TP bằng hình thức cảnh cáo.

Về xử lý kỷ luật công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

Căn cứ Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Thường trực HĐND TP đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-HĐND ngày 9/8/2021 về thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Vinh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP bằng hình thức giáng chức.

 

 

 

 

N.Phó - Q.Thân