Báo Thanh tra nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Kim Mai, địa chỉ 23/3 Lý Tự Trọng, thành phố Quy Nhơn, phản ánh việc gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Bình có hành vi lấn chiếm đất rừng tại xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn để xây dựng nhà ở và các công trình khác nhằm trục lợi cá nhân.

Báo Thanh tra đã chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Kim Mai đến UBND thành phố Quy Nhơn, đề nghị xem xét, làm rõ vụ việc.

Ngày 22/3/2024, UBND thành phố Quy Nhơn có Văn bản số 939/UBND-VP phúc đáp như sau:

1. Đối với nội dung phản ánh ông Ngô Xuân Huy (con ông Ngô Xuân Định, bà Nguyễn Thị Thanh Bình) có hành vi lấn chiếm đất rừng trái phép, chặt hết cây trên diện tích 5.330,8m2, xây dựng nhà ở và nhiều hạng mục công trình trên phần đất lấn chiếm. Vị trí đất lấn chiếm nằm phía sau hai thửa đất số 15, 19, tờ bản đồ số 14, tại thôn Long Thành, xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn: Đối với 2 thửa đất nói trên, ông Ngô Xuân Huy là người nhận chuyển nhượng toàn phần quyền sử dụng đất từ bà Phan Thị Phượng, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) các số CI385987, CI385986 cùng ngày 1/9/2017.

Hiện trạng sử dụng: Diện tích thực tế ông Ngô Xuân Huy đang sử dụng khoảng 8.385,8m2, phần diện tích đất so với GCNQSDĐ được cấp đã tăng thêm 5.330,8m2.

Theo xác nhận của UBND xã Phước Mỹ tại Báo cáo số 189/BC-UBND ngày 9/11/2022 đối với phần diện tích tăng thêm 5.330,8m2 (phía sau thửa đất số 15, 19, tờ bản đồ số 14) như sau: “Đây là đất lâm nghiệp, năm 1976, hộ ông Phan Dự đến tạo lập đất ở theo diện đi kinh tế mới. Hộ ông Dự đã tự khai vỡ đất rừng để trồng cây ăn trái, lập vườn và sử dụng liên tục từ năm 1976 đến năm 2015, sau đó sang nhượng lại cho hộ khác”.

Ông Ngô Xuân Huy xây dựng nhà cấp 4 (ngoài diện tích đất được cấp GCNQSDĐ) trên đất lâm nghiệp khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép là không đúng quy định.

Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của UBND xã Phước Mỹ và Đội Trật tự đô thị thành phố Quy Nhơn, ngày 25/1/2024, UBND thành phố Quy Nhơn đã ban hành Quyết định số 717/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Ngô Xuân Huy theo quy định của pháp luật.

2. Đối với nội dung phản ánh ông Ngô Xuân Định, bà Nguyễn Thị Thanh Bình sử dụng thửa đất số 56, tờ bản đồ số 15, diện tích 5.442m2 (đã cấp GCNQSDĐ) tại thôn Long Thành, xã Phước Mỹ; ông Định và bà Bình lấn chiếm thêm đất rừng tái sinh, san ủi chặt cây với diện tích khoảng 5.000m2Hiện trạng sử dụng: Trên thửa đất có ngôi nhà cấp 4, diện tích xây dựng khoảng 40m2 trên phần đất được cấp GCNQSDĐ, còn lại là đất trống, không có xây dựng công trình khác trên đất, không có tường rào, cổng ngõ.

Do đó, không có cơ sở để xác định hộ dân đang sử dụng có lấn chiếm đất khoảng 5.000m2 như đơn bà Mai phản ánh.

Mặt khác, thửa đất trên thuộc quyền sử dụng của bà Trần Thị Hương Nhu và bà Đào Thị Thanh Ngọc, không phải của ông Ngô Xuân Định, bà Nguyễn Thị Thanh Bình.

3. Đối với nội dung phản ánh ông Ngô Xuân Định, bà Nguyễn Thị Thanh Bình sử dụng thửa đất số 05, tờ bản đồ số 14, diện tích 1.183,4m2, tại xóm 4, thôn Long Thành, xã Phước Mỹ; ông Định và bà Bình lấn chiếm thêm đất rừng tái sinh, san ủi chặt cây với diện tích khoảng 1.200m2Thửa đất nói trên đã chuyển nhượng qua nhiều chủ sử dụng, toàn bộ khuôn viên thửa đất là đất trống, không có xây dựng công trình trên đất, không có tường rào, cổng ngõ.

Do đó, không có cơ sở để xác định hộ dân đang sử dụng có lấn chiếm đất khoảng 1.200m2 như đơn bà Mai phản ánh.

4. Đối với nội dung phản ánh bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (chị ruột bà Nguyễn Thị Thanh Bình) sử dụng thửa đất số 02, tờ bản đồ số 15, diện tích 2.640m2 (đã cấp GCNQSDĐ) tại thôn Long Thành, xã Phước Mỹ; bà Lan lấn chiếm thêm đất rừng tái sinh, san ủi chặt cây với diện tích khoảng 5.000m2Theo sổ mục kê và bản đồ địa chính thì thửa đất được cân đối giao quyền và cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Nguyễn Đình Du (thường trú xóm 4, thôn Long Thành, xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn). Năm 2004, hộ ông Du được UBND huyện Tuy Phước cấp GCNQSDĐ số 00029, tại thửa đất số 02, tờ bản đồ số 15, diện tích 2.640m2 (trong đó có 300m2 đất ở và 2.340m2 đất vườn).

Ngày 18/3/2021, ông Nguyễn Đình Du chuyển nhượng toàn phần thửa đất cho bà Nguyễn Thị Ngọc Lan; hiện trạng toàn bộ khuôn viên thửa đất là đất trống, không có xây dựng công trình trên đất, không có tường rào, cổng ngõ.

Do đó, không có cơ sở để xác định hộ dân đang sử dụng có lấn chiếm đất khoảng 5.000m2 như đơn bà Mai phản ánh.

TrS-BĐ