Hủy kết quả đấu giá mỏ cát xã Cẩm Ngọc và mỏ cát xã Lương Ngoại

Lý do UBND tỉnh Thanh Hóa đưa ra hủy kết quả cuộc đấu giá mỏ cát xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy vì cuộc đấu giá ngày 17/8/2023 không thành.

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 5, điểm c khoản 1 Điều 52 Luật Đấu giá tài sản do tất cả phiếu trả giá đều không hợp lệ. Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) sau khi quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3029/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa được điều chỉnh, có hiệu lực thi hành.

leftcenterrightdel
 Quyết định hủy kết quả đấu giá mỏ cát xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy của UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: VT

Ngoài hủy kết quả mỏ cát xã Cẩm Ngọc, UBND tỉnh Thanh Hóa còn hủy kết quả cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước đã tổ chức buổi công bố giá ngày 17/8/2023. Lý do hủy kết quả cuộc đấu giá, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Thái Bình (người trúng đấu giá tại buổi công bố giá) đã có đơn ngày 18/8/2023 xin hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát trên.

Sở TN&MT (người có tài sản đấu giá), Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (tổ chức đấu giá tài sản) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Thái Bình (người trúng đấu giá) đã ký văn bản thỏa thuận hủy kết quả đấu giá ngày 21/8/2023.

Sở TN&MT được giao nhiệm vụ thông báo để Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa nộp số tiền đặt cọc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Thái Bình khi tham gia đấu giá mỏ cát trên là 1.309.923.000 đồng vào ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành của pháp luật.

Sau khi quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3029/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh được điều chỉnh, có hiệu lực thi hành, giao Sở TN&MT khẩn trương tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong phương án đấu giá mỏ cát tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy và mỏ cát tại xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước để tiếp tục thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật hiện hành.

UBND huyện Cẩm Thủy và UBND Bá Thước theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tổ chức quản lý, bảo vệ mỏ cát tại xã Cẩm Ngọc và mỏ cát tại xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh nếu để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Trình sửa đổi đúng với Nghị định 67 của Chính phủ

Ngày 13/9/2023, Sở TN&MT đã có Tờ trình số 1155/TTr-STNMT gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3029/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017, trong đó nói rõ một số nội dung ở các quy định, quyết định nói trên hiện không còn phù hợp, cụ thể: Từ năm 2010, trước khi Luật Khoáng sản năm 2010 được ban hành, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 2261/2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 ban hành quy chế tạm thời về việc “đấu giá quyền khai thác cát, sỏi, đất và đá làm vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh”.

Theo đó đã tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản các mỏ cát với giá khởi điểm là 20% trữ lượng khoáng sản mà tổ chức, cá nhân được cấp quyền khai thác phải trả cho Nhà nước nhằm tăng thu ngân sách, khuyến khích đơn vị có năng lực tham gia đấu giá, hạn chế việc khai thác cát, sỏi lòng sông do tác động đến bờ bãi sông, hệ thống đê điều.

leftcenterrightdel
 Quyết định hủy kết quả đấu giá mỏ cát ở xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước của UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: VT

Đối với các mỏ cát đã được cấp phép trước khi ban hành quy chế tạm thời phải thực hiện xác định giá giao cấp quyền khai thác khoáng sản, để đảm bảo công bằng với các đơn vị trúng đấu giá, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 trong đó quy định mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ cát là 20% giá trị trữ lượng khoáng sản.

Thời điểm UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 thì Chính phủ chưa có Nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Đến khi Chính phủ ban hành Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thì mới có quy định về mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R); đơn vị tính là phần trăm (%), theo đó đối với cát R = 4%. (theo Nghị định 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ thay thế Nghị định số 203/2013/NĐ-CP thì đối với cát R = 5%).

Do đó, thời điểm hiện tại việc áp dụng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường R = 5% là đúng theo quy định tại Nghị định 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ.

Để khắc phục những bất cập mà Báo Thanh tra đã phản ánh, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật, Sở TN&MT trình UBND tỉnh Thanh Hóa xác định mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường R = 5% như tại Phụ lục I, ban hành kèm theo Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ.

Như vậy, những bất cập về đấu giá mỏ cát ở Thanh Hóa hiện đã được làm rõ, việc lãnh đạo Sở TN&MT đã ký Tờ trình lên UBND tỉnh Thanh Hóa để sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3029/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 cần được sửa đổi, bổ sung nhanh chóng. Từ đó, tiếp tục đưa ra đấu giá các mỏ cát theo đúng quy định của pháp luật, từng bước đưa giá cát trên địa bàn ổn định, đúng với giá thị trường.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.  

Văn Thanh