Kết quả công bố các đơn vị trúng đấu giá, đối với mỏ cát xã Cẩm Ngọc, huyện miền núi Cẩm Thủy, diện tích mỏ 21,6 ha được nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hùng Sơn trả giá trúng tăng 156%; mỏ đất san lấp tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc rộng 8 ha được chủ đầu tư Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Xây dựng Tiến Anh trả giá trúng tăng 136%; mỏ đất san lấp xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, diện tích mỏ 2,5 ha, tài nguyên dự báo 800.000m3 được Công ty TNHH Quyết Chiến trả giá tăng 36%; mỏ đất san lấp xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, diện tích mỏ 2,5 ha, tài nguyên dự báo 300.000m3 được Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Dương Nguyên trả giá trúng tăng 3,15%; mỏ đất san lấp xã Hà Long, huyện Hà Trung, diện tích 1,91 ha được Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Bắc Sơn trả giá trúng tăng 4%.

Đối với mỏ đá bazan xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc rộng 15 ha được Công ty TNHH đá Tuấn Thịnh trả giá trúng tăng tăng 3,8%; mỏ đá bazan xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc rộng 36,1 ha được Công ty Cổ phần Khai thác xuất nhập khẩu khoáng sản Thanh Hóa trả giá trúng tăng 3,5%; mỏ đá bazan xã Vĩnh Thịnh và xã Hà Tiến rộng 9,8 ha được Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Trung Thành trả giá trúng tăng 3,2%; mỏ đá xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa rộng 2,2, ha được Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại tổng hợp Hoàng Sơn trả giá trúng tăng 18%; mỏ đá vôi xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy rộng 8,2 ha được Công ty TNHH Chế tác đá mỹ nghệ Đại Long trả giá trúng tăng 3,6%.

Văn Thanh