Cấp phép khai thác sẽ không đảm bảo các vấn đề về an ninh trật tự

Ngày 29/3/2024, Sở TNMT có Văn bản số 2681/STNMT-TNKS gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc dừng thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất núi Ngọc, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, trong đó nhận xét: Việc tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá, phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất núi Ngọc đảm bảo các quy định của pháp luật, được các ngành, địa phương liên quan thống nhất (trong đó có UBND xã Thọ Cường, UBND huyện Triệu Sơn).

Sau khi tổ chức kiểm tra thực địa, lấy ý kiến của các Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND huyện Triệu Sơn, UBND xã Thọ Cường theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, do khu vực núi Ngọc, xã Thọ Cường đã trở thành biểu tượng tinh thần cách mạng kiên trung, ý chí quật cường của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Thọ Cường trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, là biểu tượng văn hóa, lịch sử, truyền thống cách mạng của nhân dân địa phương, do đó dừng tổ chức đấu giá mỏ đất núi Ngọc, xã Thọ Cường là phù hợp với nguyện vọng chính đáng của Đảng bộ, chính quyền, người dân xã Thọ Cường và phù hợp với ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2377/UBND-KNTC ngày 25/2/2024.

leftcenterrightdel
 Giếng Tiên, một trong những chứng tích lịch sử kể về truyền thuyết núi Ngọc, xã Thọ Cường. Ảnh: Văn Thanh

Theo quy định tại khoản 2, Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch quy định về nguyên tắc hoạt động khoáng sản (Luật số 35/2018/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 20/11/2018): “Hoạt động khoáng sản phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch khoáng sản, phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trong quy hoạch tỉnh, gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.

Do đó, mặc dù mỏ đất núi Ngọc được xác định là không thuộc khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản, nhưng nếu tổ chức đấu giá, cấp phép khai thác sẽ không đảm bảo các vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội, không phù hợp với nguyên tắc hoạt động khoáng sản.

Chấm dứt hợp đồng đấu giá mỏ đất núi Ngọc theo trình tự pháp luật

Ngoài ra, tại khoản 2, Điều 422 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định, có thể thực hiện chấm dứt hợp đồng đấu giá nhưng phải theo thỏa thuận của các bên và phải bồi thường nếu có thiệt hại. Do đó, Sở TNMT đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa dừng tổ chức đấu giá núi Ngọc, xã Thọ Cường đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt phương án đấu giá tại Quyết định số 4031/QĐ-UBND ngày 31/10/2023, giao Sở TNMT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Triệu Sơn, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú và các đơn vị liên quan thực hiện các trình tự, thủ tục chấm dứt hợp đồng đấu giá tài sản mỏ đất núi Ngọc, xã Thọ Cường. Việc bồi thường thiệt hại (nếu có) và các quyền lợi, nghĩa vụ của các bên liên quan được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Báo cáo của Sở TNMT đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa dừng đấu giá mỏ đất núi Ngọc, xã Thọ Cường, thể theo nguyện vọng của người dân. Ảnh: Văn Thanh

Trước đó, Báo Thanh tra đăng loạt bài phản ánh núi Ngọc, xã Thọ Cường được người dân coi là “hồn cốt” của địa phương, đã đi vào truyền thuyết, lịch sử, có ý nghĩa chiến lược về mặt quân sự từ thời Lê Lợi trong cuộc khởi nghĩa chống quân Minh và 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.

Núi Ngọc còn được Đảng bộ, chính quyền xã Thọ Cường in trên trang bìa của cuốn "Lịch sử Đảng bộ xã (1954 - 2015)".

Núi Ngọc được UBND tỉnh Thanh Hóa quy hoạch, đưa ra đấu giá đã 2 lần, nhưng chưa thành vì gặp phải sự phản đối quyết liệt của người dân địa phương và Ban Sưu tầm lịch sử Đảng bộ xã Thọ Cường.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở TNMT cho biết: Trong trường hợp này, nếu tiếp tục đấu giá thành công mỏ đất núi Ngọc thì khi cấp phép khai thác mỏ sẽ không đảm bảo yếu tố về các vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. Vì vậy, Sở TNMT và các ban, ngành chức năng đã thống nhất dừng đấu giá mỏ đất này.

Như vậy, các bài báo của Báo Thanh tra đã phản ánh sự thật, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, Ban Sưu tầm lịch sử Đảng bộ xã Thọ Cường, các sở, ngành, địa phương đã ghi nhận nguyện vọng chính đáng của Đảng bộ, chính quyền, người dân xã Thọ Cường.

Được biết, mới đây, Đảng ủy xã Thọ Cường đã có văn bản gửi Viện Sử học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam khái quát các yếu tố truyền thuyết, lịch sử của núi Ngọc và đề nghị đơn vị này về khảo sát nghiên cứu nguồn tư liệu, cho ý kiến đánh giá về giá trị lịch sử cũng như định hướng bảo tồn và phát huy giá trị núi Ngọc, xã Thọ Cường.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Văn Thanh