Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ đã tiếp nhận kiến nghị khởi tố theo Công văn số 983/TTr-PCTN ngày 9/6/2022 của Thanh tra TP Cần Thơ liên quan đến việc mua sắm và sử dụng các trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Trong quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu, nhưng hết thời hạn kiểm tra, xác minh kiến nghị khởi tố chưa nhận được kết quả.

Ngày 11/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm đình chỉ giải quyết kiến nghị khởi tố.

Sau khi nhận được kết quả trưng cầu giám định, tài liệu của các cơ quan, tổ chức cung cấp, ngày 11/1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định phục hồi giải quyết kiến nghị khởi tố và tiến hành xác minh theo quy định.

Qua quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 11/2/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra trên địa bàn TP Cần Thơ liên quan đến hành vi mua bán kít xét nghiệm Covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, đa số chủ đầu tư mượn kít xét nghiệm PCR Covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất sử dụng trước, sau đó làm thủ tục chỉ định thầu không đúng quy định để thanh toán cho số hàng đã mượn sử dụng trước đó, không đảm bảo công bằng minh bạch, vi phạm những điều cấm trong Luật Đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng.

Cảnh Nhật