Ngày 28/12/2022, UBND TP Cần Thơ có Báo cáo số 386/BC-UBND về kết quả giám sát việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn.

Về thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán và xử lý vi phạm, UBND TP Cần Thơ cho biết, Thanh tra TP đã triển khai và ban hành 4 kết luận thanh tra liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19.

Thanh tra TP đã ban hành Kết luận thanh tra số 681/KL-TTr ngày 20/4/2022 về việc thực hiện pháp luật trong mua sắm vật tư, trang thiết bị, việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn và việc hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động trong thời gian áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thới Lai theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của HĐND TP.

Qua thanh tra, đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót của UBND huyện Thới Lai và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện dứt điểm các kiến nghị theo kết luận thanh tra, kiểm điểm trách nhiệm đối với 13 tập thể và 20 cá nhân với hình thức rút kinh nghiệm, khắc phục về tài chính với số tiền hơn 319 triệu đồng.

Kết luận thanh tra số 667/KL-TTr ngày 18/4/2022 của Thanh tra TP về trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của HĐND TP, đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót của UBND quận Ninh Kiều và cơ quan, đơn vị có liên quan.

Kết quả, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện kiểm điểm trách nhiệm đối với 15 tập thể và 2 cá nhân với hình thức rút kinh nghiệm, khắc phục về tài chính số tiền 828 triệu đồng trên tổng số 1,51 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
 Thanh tra TP Cần Thơ đã chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót của UBND quận Ninh Kiều trong thực hiện chính sách hỗ trợ về Covid-19. Ảnh: CN

Kết luận thanh tra số 922/KL-TTr ngày 31/5/2022 của Thanh tra TP về việc thực hiện pháp luật trong mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế trong phòng, chống dịch Covid-19 và việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của HĐND TP trên địa bàn quận Thốt Nốt. Đoàn thanh tra đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót của UBND quận Thốt Nốt và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện dứt điểm các kiến nghị theo kết luận thanh tra, kiểm điểm trách nhiệm đối với 13 tập thể và 12 cá nhân với hình thức rút kinh nghiệm, khắc phục về tài chính số tiền 206 triệu đồng.

Thanh tra TP đã ban hành Kết luận thanh tra số 892/KL-TTr ngày 30/5/2022 về việc mua sắm và sử dụng các trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng, chống dịch, các loại xét nghiệm chẩn đoán nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR xác định Covid-19 tại Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan; Kết luận thanh tra số 942/KL-TTr ngày 3/6/2022 sửa đổi, bổ sung Kết luận thanh tra số 892/KL-TTr.

Đoàn thanh tra đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót của Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện kiểm điểm trách nhiệm đối với 25 tập thể và 166 cá nhân với hình thức rút kinh nghiệm, khắc phục về tài chính với số tiền gần 59 triệu đồng. Đồng thời, chuyển hồ sơ qua cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với một số đơn vị.

Cảnh Nhật