Theo kết quả xác minh cho biết, 15 công ty đã nộp tiền cho ông Phạm Văn Thông gồm:

Công ty Tư vấn GTCC Hải Phòng hơn 628 triệu đồng, người nộp tiền là ông Đỗ Đức Thịnh, chức vụ nhân viên (tại trang 02 bản photocopy do báo chí cung cấp có chữ ký của ông Đỗ Đức Thịnh).

Công ty Đất Việt với số tiền hơn 258 triệu đồng và người nộp tiền là ông Đỗ Đức Thịnh, chức vụ nhân viên.

Công ty FS: (27900) và người nộp tiền là Đinh Văn Phượng.

Công ty QLĐTNĐ số 2: “200”, người nộp tiền là Vũ Huy Thê, Phó Giám đốc.

Công ty QLĐTNĐ số 6: “140.000đ” người nộp tiền là ông Định, Giám đốc Công ty (đã mất từ tháng 9/2017).

Công ty QLĐTNĐ số 7: “90,0” người nộp tiền là ông Trần Văn Thanh, Phó Giám đốc.

Công ty Tư vấn Việt Hà: “191.400.000”, người nộp tiền là ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc (tại trang 7 bản photocopy do báo chí cung cấp, có chữ ký nhưng nhiều khả năng không phải chữ ký của ông Hà, qua so sánh chữ ký mẫu, bằng mắt thường có rất nhiều khả năng có dấu hiệu ngụy tạo chứng cứ pháp lý).

Công ty Tư vấn Sơn Hà: “187.000.000”, người nộp tiền là ông Trần Quốc Luận, Giám đốc.

Công ty Cổ phần Đầu tư Công trình thủy: “321.000.000”, người nộp tiền là ông Nguyễn Văn Bộ, Phó Giám đốc.

Công ty HCC và ALPHA: “180.000.000”, người nộp tiền là ông Lê Đình Nguyên, Phó Giám đốc.

Trung tâm Tư vấn Đại học Hàng Hải Việt Nam: “662.366.106”, người nộp tiền là ông Phạm Văn Trung (tại trang 11 bản photocopy do báo chí cung cấp, có chữ ký cuối trang. Nhưng nhiều khả năng không phải chữ ký của ông Trung, bằng mắt thường có rất nhiều khả năng có dấu hiệu ngụy tạo chứng cứ pháp lý).

Công ty Tư vấn 89: “330.000.000”, người nộp tiền là ông Lê Anh Dũng, Giám đốc.

Công ty Thịnh Phát: “140.000.000”, người nộp tiền là ông Biện Trường Thao, Chủ tịch HĐQT.

Công ty Cổ phần QLĐTNĐ Thanh Hóa: “500.000.000”, người nộp tiền là ông Hoàng Văn Huy, Giám đốc.

Công ty Lũng Lô: “424.000.000”, không có chữ ký của ai.

Về việc chỉ đạo thu tiền: Căn cứ lời tường trình của ông Phạm Văn Thông với tổ xác minh của Bộ GTVT, ông Trần Đức Hải đã chỉ đạo ông Phạm Văn Thông nhận tiền của 15 nhà thầu vào cuối năm 2015 và đầu năm 2016. Việc này ông Hải chỉ đạo bằng miệng, chỉ là lời khai một phía của ông Phạm Văn Thông.

Vì vậy, chưa xác định được việc ông Trần Đức Hải có chỉ đạo hay không? Nội dung lời tường trình của ông Phạm Văn Thông chưa được kiểm chứng (như đối chất, nhân chứng biết việc…) cho nên lời khai của ông Thông cho rằng có sự chỉ đạo bằng miệng của ông Hải là chưa đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật.

Về việc đưa tiền, 14/15 nhà thầu, trừ Công ty QLĐTNĐ số 6 (ông Định - Giám đốc đã mất tháng 9/2017), các nhà thầu không công nhận bàn bạc với Cục ĐTNĐ về trích tỷ lệ phần trăm từ 6%, 10%, 15% đến 20%; không nghe ai chỉ đạo nộp tiền; không nộp tiền cho ông Phạm Văn Thông.

Vì vậy, việc phản ánh trên báo chí về việc các nhà thầu trúng thầu phải trích phần trăm như đã nêu ở trên, nội dung phản ánh là chưa có cơ sở.

Về việc nhận tiền: Ông Phạm Văn Thông đã nhận của 15 nhà thầu với số tiền hơn 4,8 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, hồ sơ xác minh thể hiện như sau: Có 10 nhà thầu không ký tên, có 5 nhà thầu đã ký tên tại các trang theo bản photocopy do báo chí cung cấp.

Tổng cộng 5 nhà thầu đã tự ký tên và nộp cho ông Phạm Văn Thông và ông Nguyễn Long, Trưởng phòng Tài chính với số tiền là hơn 1,5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Long nhận 100 triệu đồng của công ty HCC và Công ty ALPHA (tạm ứng chi đối ngoại), nhà thầu là ông Lê Đình Nguyên, Phó Giám đốc Công ty HCC và Công ty ALPHA ký tên, nhưng ông Long không ký tên và không thừa nhận nội dung nêu trên.

“Từ các chứng cứ thu thập được đã nêu và phân tích ở trên, cũng như tài liệu quyển sổ chứng cứ do báo chí cung cấp cho thấy, sơ bộ giám định bằng mắt thường các chữ ký của 5 cá nhân đại diện cho 5 nhà thầu cơ bản có thể là của các nhà thầu ký.

Mặc dù các nhà thầu không thừa nhận chính chữ ký của mình, nhưng người nhận tiền đã khai nhận, từ việc thu, giữ số tiền này nên ông Phạm Văn Thông đã dùng số tiền thu được để chi cho các cá nhân Cục ĐTNĐ thực hiện các nội dung như tổ chức hội nghị, hội thảo, chi tiền ăn cho cán bộ, công chức và người lao động…  (việc chi các nội dung nêu trên đều được các lãnh đạo Cục ĐTNĐ phê duyệt hoặc các cá nhân đều tự lấy tiền từ ông Phạm Văn Thông, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTNĐ).

Như vậy, nội dung phản ánh trên báo chí về việc ông Phạm Văn Thông, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTNĐ có thu, giữ và chi tiền cho các cá nhân Cục ĐTNĐ, là nội dung phản ánh có cơ sở”, Kết luận 9963 nêu rõ.

Căn cứ vào kết luận nêu trên, Bộ GTVT giao Thanh tra Bộ ban hành quyết định thu hồi số tiền 406 triệu đồng của Cục ĐTNĐ và ban hành quyết định thu hồi 4,39 tỷ đồng của ông Phạm Văn Thông.

Về xử lý cán bộ, Bộ GTVT giao Vụ Tổ chức Cán bộ tổ chức kiểm điểm lãnh đạo Cục ĐTNĐ Việt Nam. Trong đó, ông Hoàng Hồng Giang, Cục trưởng Cục ĐTNĐ - chịu trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu về các sai phạm của các cá nhân.

Nam Dũng