Ngày 16/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP Hà Nội đã tái giám sát việc thực hiện kết luận giám sát của HĐND TP về tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, năm 2018, toàn quận có 29 dự án chậm triển khai, nhưng đến năm 2021, đã có 2 dự án được TP thu hồi đất, 4 dự án khắc phục vi phạm. 

Hiện tại, quận còn 23 dự án chậm triển khai. Trong đó, 5 dự án chưa được giao đất; 8 dự án chậm giải phóng mặt bằng; 2 dự án đã được thu hồi đất nhưng chưa đề xuất phương án xử lý; 3 dự án chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính với số tiền hơn 228 tỷ đồng.

Đặc biệt, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng số 4 Vạn Xuân nợ hơn 200 tỷ đồng tiền thuế sử dụng đất và tiền chậm nộp từ nhiều năm.

Đoàn giám sát nhận định, thời gian qua, quận Bắc Từ Liêm có nhiều cố gắng, chủ động rà soát, thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với các dự án chậm triển khai. Tuy nhiên, thực tế, trên địa bàn quận vẫn còn nhiều dự án bị kéo dài nhiều năm.

Đáng chú ý, một số dự án được xác định “ô đất vàng” nhưng triển khai chậm, tiếp tục được gia hạn, kéo dài, gây lãng phí nguồn đất đai.

Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà đề nghị, quận Bắc Từ Liêm tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị với TP.

Trước mắt, cần tăng cường công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch các dự án triển khai trên địa bàn để nhân dân biết, giám sát; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các dự án đã được duyệt.

Đồng thời, các sở, ngành của TP tổng hợp các kiến nghị của quận; tham mưu TP về công tác quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách, đặc biệt đối với nhóm dự án đã có quyết định giao đất.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra chuyên ngành của sở, kịp thời xử lý, hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xử lý các trường hợp chây ỳ, các nội dung khó khăn, vướng mắc.

Hải Hà