Như Báo Thanh tra phản ánh, mặc dù chưa được cơ quan Nhà nước cấp phép theo quy định thế nhưng tại thời điểm kiểm tra, Công ty TNHH Bedra Việt Nam thực hiện Dự án Nhà máy Sản xuất dây cắt kim loại cao cấp Bedra tại Khu công nghiệp (KCN) Song Khê - Nội Hoàng, thành phố Bắc Giang đã lắp đặt một lò nấu đồng công suất 28 tấn/ngày và 2 lò ủ hình chuông, lắp đặt 27 máy kéo sợi tự động không đúng với nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, Dự án Nhà máy Sản xuất dây cắt kim loại cao cấp Bedra hoạt động với 16 máy kéo sợi tự động, không có lò nấu đồng, lò ủ hình tháp chuông.

Trước sai phạm nêu trên, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang ra Quyết định số 18/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính với Công ty TNHH Bedra Việt Nam với số tiền 70 triệu đồng vì đã không tuân thủ nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt.

Công ty TNHH Bedra Việt Nam có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên mã số doanh nghiệp 2400850460. Người đại diện theo pháp luật là ông Wan Lin Hui, quốc tịch Trung Quốc.

Sau khi cơ quan báo chí phản ánh, ông Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trương tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra làm rõ những nội dung báo chí phản ánh. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, cơ quan báo chí trước ngày 31/12/2020.

Điều dư luận quan tâm nhất hiện nay là trách nhiệm quản lý của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang được UBND tỉnh Bắc Giang xem xét, xử lý như thế nào khi xảy ra chuyện “con voi chui lọt… lỗ kim” như trên?

Hoàng Long