Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, rèn luyện QĐND Việt Nam

Cập nhật: 20/12/2019 09:39

Bác Hồ là người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang cách mạng. Người đã trực tiếp sáng lập, tổ chức, giáo dục và rèn luyện Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, rèn luyện QĐND Việt Nam

TTXVN/VIETNAM+