Trước đó, ngày 12/10/2022, Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa đã ban hành kết luận kiểm tra việc xét tuyển sai tiêu chí đối với 43 học sinh (HS) vào lớp 6 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - Trung học cơ sở (PTDTNT-THCS) Quan Hóa năm học 2022 - 2023.

Trong kỳ tuyển sinh nói trên, Trường PTDTNT-THCS Quan Hóa có 141 học sinh đăng ký dự tuyển, trong đó 33 em có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và 108 em ở ngoài vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đăng ký dự tuyển. Kết quả có 60 em trúng tuyển.

Tuy nhiên, qua xác minh, kiểm tra chỉ có 17 em được tuyển đúng tiêu chí, còn lại 43 trường hợp tuyển sai tiêu chí theo quy định tại Điều 18, Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và hướng dẫn tại Công văn số 845/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 13/4/2022 của Sở GD&ĐT Thanh Hoá.

Việc tuyển sinh 43 HS sai tiêu chí dẫn đến việc chi trả tiền trang cấp ban đầu và tiền học bổng của nhà trường cho các em HS nói trên không đúng quy định là hơn 131 triệu đồng.

Kết luận cũng nêu rõ, quá trình tuyển sinh, Trường PTDTNT-THCS Quan Hóa đã tuyển sinh người dân tộc thiểu số ở tất cả các xã, thị trấn loại I, loại II trên toàn huyện sai với quy định; tuyển sinh 5% HS dân tộc Kinh ở các xã, thị trấn loại I, loại II không đúng quy định.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa đã yêu cầu Phòng GD&ĐT xây dựng phương án, báo cáo Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo việc xử lý, bố trí cho 43 HS được tuyển không đúng quy định học tập tại các trường THCS thuộc xã, thị trấn nơi cư trú. Tham mưu cho UBND huyện Quan Hóa xây dựng kế hoạch tuyển sinh bổ sung đối với các những HS lớp 6 cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đủ điều kiện nhưng chưa được tuyển theo đúng quy định.

Trường PTDTNT-THCS Quan Hóa có trách nhiệm phối hợp với Phòng GD&ĐT trong việc tuyển sinh, tiếp nhận, quản lý HS vào học theo quy định của Bộ GD&ĐT. Đồng thời, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 131 triệu đồng đã chi trả không đúng theo Luật Ngân sách năm 2015.

Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa giao Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân có vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý.

Theo Điều 18 Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/1/2016 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTNT, HS thuộc diện tuyển sinh vào trường PTDTNT là thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.

Thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng theo quy định trên, nếu được UBND cấp tỉnh quy định là vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thì cũng thuộc diện tuyển sinh vào trường PTDTNT. Trường PTDTNT được phép tuyển sinh không quá 5% con em người dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trong tổng số chỉ tiêu được tuyển mới hằng năm.

Văn Thanh