Theo Văn bản số 25, đã hơn 1 năm kể từ thời điểm có ý kiến chỉ đạo thực hiện của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, các nội dung trong kết luận thanh tra vẫn chưa được thực hiện, đặc biệt là việc chuyển giao phần vốn Nhà nước tại Vinasport sang Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thuộc Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Vinasport cho biết, việc chậm trễ thực hiện hoạt động chuyển giao càng khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bị đình trệ, những khó khăn, vướng mắc không được giải quyết, doanh nghiệp không có điều kiện ổn định để hoạt động và mở rộng phát triển.

Bên cạnh đó, việc chưa chuyển giao phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp khiến cho đơn vị chưa có điều kiện để giải quyết nhiều vấn đề còn tồn tại khác.

Theo Kết luận thanh tra số 27/KL-TTCP, Vinasport được chuyển thành Công ty Cổ phần theo Quyết định số 1218/QĐ-UBTDTT ngày 11/07/2006 của Ủy ban Thể dục Thể thao (năm 2007, sáp nhập với Tổng cục Du lịch và mảng văn hóa của Bộ Văn hóa và Thông tin để trở thành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - PV), với số vốn điều lệ là 12,5 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm 51,32% vốn điều lệ, chỉ đạo thông qua người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty.

Theo xác minh của đoàn thanh tra, Ủy ban Thể dục Thể thao chưa thực hiện việc kiểm tra, xác định lại giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp khi chính thức chuyển sang công ty cổ phần là không thực hiện đúng quy định tại Điều 25, Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ. Tại thời điểm cổ phần hóa, công ty chưa thực hiện nộp tiền thu từ cổ phần hóa về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Bộ Tài chính; khi cổ phần hóa không có phương án quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất; việc tổ chức, bàn giao doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần chưa được thực hiện là chưa thực hiện đúng theo khoản 2, Điều 48, Nghị định 109/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ.

Ngày 17/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1232/QĐ-TTg phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020, trong danh mục này, Vinasport nằm trong diện phải thoái vốn về Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Do chưa phê duyệt được giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần nên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép bàn giao nguyên trạng phần vốn Nhà nước tại Vinasport sang SCIC.

Ngày 29/6/2020, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 908/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020.

Vinasport nằm trong danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn theo phương án cụ thể. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xây dựng phương án sắp xếp thoái vốn của doanh nghiệp, trước ngày 31/7/2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đến thời điểm thanh tra (tháng 12/2021), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn chưa giải quyết dứt điểm quyết toán giá trị doanh nghiệp phần vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần; quyết toán chi phí cổ phần hóa, lập báo cáo tài chính tại thời điểm công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận kinh doanh lần đầu; quyết toán thuế, báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hóa; bàn giao công ty Nhà nước sang công ty cổ phần; chưa thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước sang SCIC - kết luận thanh tra nêu.

Về nội dung này, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc xây dựng phương án tiếp nhận bàn giao nguyên trạng vốn Nhà nước tại Vinasport, đồng thời chỉ đạo SCIC thực hiện tiếp nhận phần vốn Nhà nước tại Vinasport theo nguyên trạng. Thế nhưng, đến nay, việc chuyển giao phần vốn Nhà nước tại Vinasport sang SCIC vẫn chưa được thực hiện.

Mới đây, ngày 10/4/2024, Thanh tra Chính phủ tiếp tục có Văn bản số 111/TTCP-C.V gửi Vinasport, đề nghị công ty khẩn trương thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị thuộc trách nhiệm của đơn vị và gửi báo cáo, tài liệu liên quan về Thanh tra tra Chính phủ trước ngày 19/4/2024 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Hoàng Nam - Bảo Anh