Còn nhiều vướng mắc

Thực hiện kiến nghị của TTCP, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành các kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện KLTT số 2282/KL-TTCP của Tổng TTCP ngày 16/12/2019. Đến nay, cơ bản các nội dung kết luận đã được thực hiện, tuy nhiên vẫn có những nội dung khác vướng mắc hoặc chưa được thực hiện triệt để.

Về việc thu hồi tiền theo kiến nghị TTCP, trong đó tiền ký quỹ của 28 dự án là gần 29,5 tỷ đồng, theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị đã có 8 dự án có quyết định thu hồi chủ trương đầu tư. Còn lại 20 dự án thì đã có 11 dự án ký quỹ đầu tư với số tiền hơn 37,8 tỷ đồng (bao gồm 1 dự án đã chuyển giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế là Dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Đông Nam với số tiền ký quỹ đầu tư là 5 tỷ đồng); 4 dự án đã giao đất, cho thuê đất hoặc thực hiện dự án trên cơ sở thuê đất ở của các hộ dân và đi vào hoạt động nên không phải thực hiện ký quỹ; 4 dự án chưa ký quỹ đang rà soát, báo cáo UBND tỉnh chấm dứt dự án theo quy định; 1 dự án chưa ký quỹ do đang trong quá trình điều chỉnh dự án.

Về phí bảo vệ môi trường rừng của 29 chủ đầu tư với số tiền trên 142 triệu đồng, theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị, những năm gần đây do khó khăn từ thiên tai và dịch bệnh nên có 19 cơ sở giải thể, chuyển nhượng hoặc tạm ngừng hoạt động; 12 cơ sở còn hoạt động nhưng gián đoạn theo mùa vụ, quy mô nhỏ hộ gia đình, đồng thời ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nên công tác truy thu nợ phí rất khó thực hiện.

Việc thu hồi số tiền của 10 chủ đầu tư chưa nộp tiền ký quỹ trong hoạt động khai thác khoáng sản với số tiền là gần 4,4 tỷ đồng. UBND tỉnh Quảng Trị báo cáo đã có 7 chủ đầu tư đã nộp khắc phục toàn bộ hoặc 1 phần với tổng số tiền là trên 897 triệu, còn lại số tiền chưa nộp là gần 3,5 tỷ đồng.

Đối với tiền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở Tài chính tham mưu để ban hành quyết định thu khoản chênh lệch do áp dụng giá đất chưa phù hợp theo KLTT số 2282/KL-TTCP của TTCP. Đồng thời, chỉ đạo Cục Thuế phối hợp với các cơ quan liên quan thu hồi khoản tiền sử dụng đất của công ty sau khi hoàn thiện quyết định khoản tiền chênh lệch giá đất. Ngày 30/11/2021, UBND tỉnh cũng đã có Công văn số 5382/UBND-TM về việc thu hồi tiền sử dụng đất Dự án khu đô thị Bắc Thành cổ gửi TTCP.

Đối với nội dung chấn chỉnh, khắc phục thiếu sót trong quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng. Sau khi có KLTT số 2282/KL-TTCP của TTCP, UBND tỉnh đã tổ chức chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót cũng như ban hành các văn bản chỉ đạo đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xử lý.

Liên quan đến việc điều chỉnh lại quy mô, diện tích, tiến độ thực hiện đối với Dự án Khu đô thị Bắc Thành cổ của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn, dù UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản thống nhất đề xuất của Sở TN&MT về chủ trương hoán đổi đất để điều chỉnh lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty theo quy hoạch điều chỉnh chi tiết Khu đô thị Bắc Thành cổ đã phê duyệt, tuy nhiên, quá trình thực hiện còn vướng mắc nhiều nên UBND thị xã Quảng Trị và công ty chưa hoàn thành lập hồ sơ điều chỉnh diện tích theo quy định.

Nhiều nội dung chưa đề cập

Tại KLTT số 2282/KL-TTCP, Tổng TTCP đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kiểm điểm chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021 có liên quan đến các sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng được nêu trong KLTT.

Đồng thời, TTCP yêu cầu làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể trong việc cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư và xác định giá thu tiền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn không đúng quy định; việc cho Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 thuê 16,13ha đất tại dự án khai thác và chế biến mỏ vàng tại Apey A, xã A Bung, huyện Đakrông không đúng với mục tiêu dự án được phê duyệt; việc cho phép bán đấu giá tài sản và chuyển nhượng quyền sử dụng đất Trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

TTCP yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục ngay các thiếu sót trong quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng. Nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền được phân cấp. Đồng thời, chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan đến các thiếu sót, sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường và quản lý đầu tư xây dựng được nêu trong kết luận thanh tra.

leftcenterrightdel
 Kiến nghị về việc kiểm điểm các chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016 - 2021. Ảnh: Khánh Anh

Báo cáo của UBND tỉnh cho biết đã tiến hành phiên họp nhằm rút kinh nghiệm nội dung kiến nghị của TTCP tại KLTT số 2282/KL-TTCP về việc quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Trong đó, ngày 21/2/2020, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị đã tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân liên quan đến việc tham mưu chủ trương bán đấu giá Trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Ngày 24/2/2020, Sở Tài chính đã tiến hành kiểm điểm cá nhân và cũng trong ngày này UBND tỉnh Quảng Trị đã tiến hành phiên họp nhằm rút kinh nghiệm nội dung kiến nghị của Tổng TTCP tại KLTT số 2282/KL-TTCP về việc quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức cuộc họp thực hiện kiểm điểm, xác định trách nhiệm của các cá nhân và đơn vị có liên quan cũng như khắc phục các vi phạm, sai sót.

Đối với các nội dung khác UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan tiếp tục kiểm điểm làm rõ trách nhiệm theo quy định.

Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Quảng Trị thì toàn bộ phần kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến sai phạm tại báo cáo kết quả thực hiện KLTT này, vẫn còn nhiều nội dung chưa được UBND tỉnh Quảng Trị đề cập đến.

Khánh Anh