Tại buổi bàn giao, gia đình thủ nhang Nguyễn Sỹ Quý, Nguyễn Sỹ Hóa đã thống nhất bàn giao chìa khóa hòm công đức, chìa khóa Cung Thánh mẫu và các cung còn lại của nội tự để Ban Quản lý dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện nghi Xuân tiếp nhận quản lý.

leftcenterrightdel
 Gia đình thủ nhang Nguyễn Sỹ Quý bàn giao chìa khóa hòm công đức, chìa khóa Cung Thánh mẫu và các cung còn lại của nội tự để Ban Quản lý dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân tiếp nhận quản lý. Ảnh: HY

Nhằm thực hiện Thông báo số 01/TB - UBND ngày 03/01/2024 của UBND tỉnh về việc thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 29/12/2023 về kết quả thanh tra công tác quản lý và tổ chức các hoạt động tại đền Chợ Củi; Kết luận số 07 KL- UBND ngày 05/1/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh kết luận thanh tra công tác quản lý và tổ chức các hoạt động tại di tích quốc gia đền Chợ Củi, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân; công tác bàn giao, tiếp nhận nội tự đền Chợ Củi đã diễn ra giữa gia đình thủ nhang và Ban Quản lý dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với việc bàn giao chìa khóa hòm công đức, chìa khóa Cung Thánh mẫu và các cung còn lại của nội tự, gia đình thủ nhang cũng đã nộp đủ số tiền 2,5 tỷ đồng tiền công đức năm 2023 vào tài khoản của Ban Quản lý dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân.

leftcenterrightdel
 Ban Quản lý dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân niêm phong các hòm công đức. Ảnh: HY

Ngay sau khi bàn giao xong các thủ tục, Ban Quản lý dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân đã tiến hành niêm phong các hòm công đức, đồng thời kiểm đếm tài sản trong khu vực nội tự của đền Chợ Củi.

Công tác tiếp nhận hoàn thành trong ngày 15/1/2024 theo Kết luận thanh tra số 07/KL-UBND ngày 5/1/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hải Yến