Theo quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn, 2 lãnh đạo nói trên có sai phạm trong cùng một vụ việc liên quan đến quản lý đất đai.

Ông Trung ký vào phiếu thu khống, nội dung thu tiền sử dụng đất của ông Văn Đình Cộng, phường Quảng Vinh nhưng thực tế không thu đồng nào vào ngân sách, tạo “căn cứ” giả cho chính ông Trung ký quyết định bán đất trái thẩm quyền cho ông Văn Đình Cộng.

Tuy nhiên, đây lại là khu đất đang do người khác sử dụng trồng cây, chưa hề có thủ tục thu hồi đất và ông Cộng chưa có một ngày sử dụng thửa đất này.

Phiếu thu và quyết định bán đất khống trên được lập năm 2015, ông Trung là Bí thư Đảng ủy nhưng cố tình giả mạo thời gian là năm 2003 nên ông Trung đã ký với chức danh Chủ tịch và chủ tài khoản cho đúng sự thật. Là Bí thư Đảng ủy xã, ông Trung tham gia Hội đồng Thẩm định hồ sơ đất nên ông im lặng, để “lọt lưới” hồ sơ đất giả mạo để cấp sổ đỏ cho người không có đất.

Cùng ký vào phiếu tiền đất “rởm” năm 2015, có ông Trương Văn Hải, hiện là công chức văn phòng UBND phường Quảng Vinh, đã ký vào phiếu thu khống nói trên khi đang là công chức văn phòng nhưng đã ký với chức danh thủ quỹ - là chức danh cũ của ông năm 2003. Ông Trương Văn Hải phải nhận kỷ luật cảnh cáo.

Tiếp đến ông Nguyễn Đức Hải, hiện là kế toán kế hoạch UBND phường Quảng Châu (TP Sầm Sơn), năm 2015 cũng ký vào phiếu thu khống này, đúng với chức danh của ông là kế toán ngân sách phường Quảng Vinh, có điều thời gian đã bị ghi sai thành năm 2003. Vì thế, ông Nguyễn Đức Hải cũng phải nhận kỷ luật cảnh cáo.

Cũng liên quan vụ việc, còn có sai phạm của ông Thành, công chức địa chính phường Quảng Châu. 

Do ông Thành là người ngoài Đảng, nên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sầm Sơn đã kiến nghị UBND TP Sầm Sơn xem xét kỷ luật về mặt hành chính đối với ông Thành.

Tin tưởng vào nhóm cán bộ xã gồm Bí thư, kế toán, thủ quỹ, cán bộ địa chính  lợi dụng chức vụ, quyền hạn của Đảng, chính quyền giao cho để lập bộ hồ sơ giả... ông Lê Quang Bảo, lúc đó là Chủ tịch UBND xã đã duyệt và ký trình lên UBND huyện Quảng Xương cấp sổ đỏ cho ông Cộng là người không có đất. 

Sổ đỏ khống này đã đàng hoàng sang tên cho người thứ 3, biến gia đình ông Văn Đình Hùng là người đang sử dụng đất trên thực tế lại trở thành tay trắng, phải khổ sở, lao đao vì khiếu kiện hàng năm trời, đến nay vẫn chưa được giải quyết quyền lợi chính đáng.

                                                                                                                       

Văn Thanh