Thanh tra tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây không phải là “động thái” đầu tiên thể hiện sự chung tay của ngành Thanh tra tỉnh đối với các doanh nghiệp trên địa bàn trong bối cảnh dịch bệnh. Trước đó, ngay từ cuối quý 1 năm 2020, khi dịch Covid-19 mới bùng phát, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã có văn bản về việc tạm dừng không thực hiện thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Theo đó, Thanh tra tỉnh đã đề nghị các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, TP tạm dừng không thực hiện thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 1/4. Đối với các cuộc thanh tra, kiểm tra đang tiến hành tại đơn vị thì phải có kế hoạch kết thúc sớm.

Đặc biệt, chỉ tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất theo thẩm quyền khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng; trước khi tiến hành, báo cáo đề xuất nội dung gửi về Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Các sở, ban, ngành chủ động thông báo tới các đơn vị doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra; UBND các huyện, thị xã, TP chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng biết về nội dung tạm dừng không tiến hành thanh tra, kiểm tra để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

Cùng với đó, thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong thời điểm dịch bệnh, kịp thời báo cáo những vướng mắc cũng như đề xuất những nội dung liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Năm 2021, theo kế hoạch, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra 1.355 doanh nghiệp trên địa bàn. Trong đó, thanh tra 175 doanh nghiệp, kiểm tra 959 doanh nghiệp và kiểm tra liên ngành 221 doanh nghiệp.

Tại văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thông báo công khai kế hoạch đến doanh nghiệp là đối tượng thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật và gửi quyết định, kết luận, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Qua rà soát, theo dõi nắm tình hình của Thanh tra tỉnh, đến thời điểm cuối tháng 7/2021, các sở, ban, ngành và UBND các địa phương trong tỉnh mới chỉ tổ chức triển khai thực hiện đạt khoảng 15%  các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo kế hoạch được phê duyệt.

Nguyên nhân là do diễn biến của đại dịch Covid-19 hết sức phức tạp, nhiều đơn vị chưa tổ chức triển khai hoặc có tổ chức triển khai song do doanh nghiệp được tiến hành thanh tra, kiểm tra đang phải đối phó với khó khăn của đại dịch nên phải tạm dừng.

Trên thực tế, đầu tháng 8/2021, đã có 16 sở, ngành, địa phương (tập trung nhiều ở các lĩnh vực du lịch, giao thông vận tải, thông tin và truyền thông…) gửi văn bản về Thanh tra tỉnh đề xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh giảm kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trong 6 tháng cuối năm 2021, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung sản xuất kinh doanh, ổn định các hoạt động kinh tế, xã hội.

Thực hiện Chỉ thị số 11, ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19; căn cứ bối cảnh thực tế và để đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép", Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh giảm kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021 tại 492 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, điều chỉnh giảm 41 cuộc thanh tra, 316 cuộc kiểm tra và 135 cuộc kiểm tra liên ngành.

Được biết, mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã có quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo đề xuất của Thanh tra tỉnh. Theo quyết định, Sở Giao thông Vận tải là đơn vị điều chỉnh giảm số cuộc thanh tra nhiều nhất với 19 cuộc; cùng với đó, “quán quân” trong điều chỉnh giảm số cuộc kiểm tra là Sở Y tế với 104 cuộc.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Trọng Tài