Hùng Tuyết, 61 tuổi, quê ở Trùng Khánh, bắt đầu sự nghiệp từ năm 1982 và gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1984. Ông làm việc ở Trùng Khánh một thời gian dài, lên đến chức Phó Thị trưởng vào tháng 5/2019 và ở vị trí này cho đến tháng 1 năm nay.

Theo Tân Hoa xã ngày 27/11, vụ án của ông Hùng đã được chuyển cho cơ quan kiểm sát để xem xét, truy tố sau khi có kết luận điều tra của Ủy ban Giám sát Quốc gia.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý.

Cách đây 2 tuần, cựu quan chức này đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tuyên bố ngày 13/11 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát Quốc gia cho biết, ông Hùng bị nghi ngờ phạm các tội nghiêm trọng liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ và nhận hối lộ.

Kết luận của cuộc điều tra kéo dài 6 tháng cho thấy, cựu Phó Thị trưởng Trùng Khánh đã mất đi lý tưởng, niềm tin, đi chệch khỏi ý chí và sứ mệnh ban đầu, không tuân thủ các nguyên tắc của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về các vấn đề lớn và có liên quan đến việc hình thành bè phái, tham gia vào các học thuyết hình thức, báo cáo sai sự thật.

Cựu quan chức này có quan điểm lệch lạc trong hành động, bịa đặt, chống lại công tác kiểm tra của các tổ chức Đảng và tham gia hoạt động mê tín dị đoan.

Bên cạnh đó, ông ta cũng bị phát hiện đã chấp nhận các bữa tiệc và dịch vụ có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính thức một cách công tâm, khách quan.

Ông Hùng đã không trung thành, không trung thực với Đảng, cung cấp thông tin không đầy đủ và sai lệch trong các cuộc thẩm tra và đề nghị giải trình từ các tổ chức Đảng, đồng thời không báo cáo các vấn đề cá nhân theo yêu cầu.

Theo cơ quan giám sát chống tham nhũng Trung Quốc, cựu quan chức này đã thu được lợi nhuận đáng kể thông qua những khoản vay tư nhân, không hoàn thành đúng trách nhiệm, nghĩa vụ, cấu kết chặt chẽ với các doanh nhân thiếu đạo đức và sử dụng quyền lực công để theo đuổi lợi ích cá nhân.

Ngoài ra, ông còn tham gia vào hành vi buôn bán quyền lực và tiền bạc, đồng thời lợi dụng vị trí của mình để mang lại lợi ích cho người khác trong các hợp đồng kỹ thuật, phê duyệt đất đai và các khía cạnh khác, đổi lại nhận tài sản từ những người thụ hưởng.

Trước đó, hồi tháng 5 vừa qua, Hùng Tuyết đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia ra thông báo điều tra vì nghi ngờ "vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng".

Ngọc Anh