Ngày 15/3, Tổ Công tác của Ban Tiếp dân Trung ương do đồng chí Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, Tổ trưởng Tổ Công tác làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiểm tra, đôn đốc giải quyết một số vụ việc tranh chấp đất đai và nắm tình hình vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài.

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, năm 2023, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong tỉnh đã tiếp 9.987 lượt công dân. Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã tiếp nhận 11.795 đơn.

Qua phân loại, có 603 vụ việc khiếu nại và 21 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp; còn lại là các đơn kiến nghị, phản ánh, đơn trùng lặp, đơn nặc danh, đơn không rõ nội dung và địa chỉ người khiếu nại, tố cáo.

Đến nay, tỉnh đã giải quyết được 609 vụ việc khiếu nại; 27 vụ việc tố cáo (gồm cả những vụ khiếu nại, tố cáo từ kỳ trước chuyển sang).

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế liên quan đến nội dung tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất liên quan đến một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đề nghị, Tổ Công tác Ban Tiếp công dân Trung ương có ý kiến với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương sớm xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù riêng cho các đơn vị, công ty trong bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất; hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị hoàn thiện việc đo đạc bản đồ địa chính, lập quy hoạch sử dụng đất.

Cho ý kiến tại buổi làm việc, Tổ Công tác Ban Tiếp công dân Trung ương đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng báo cáo đối với các sự kiện nóng, phức tạp; nghiêm túc thực hiện các văn bản của Trung ương liên quan đến tiếp công dân.

Đồng thời, tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị, phản ánh của người dân ngay từ cơ sở; chủ động dự báo nắm tình hình; nâng cao chất lượng giải quyết lần đầu; công khai kết quả giải quyết vụ việc ngay ở cơ sở.

Đặc biệt, phải tổ chức đối thoại, gặp gỡ với công dân trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định.

Liên quan đến các kiến nghị của tỉnh Quảng Ninh, Tổ Công tác ghi nhận để tiếp tục tham mưu, giải quyết nhằm xử lý các khó khăn, vướng mắc cho địa phương.

Trọng Tài