Trước đó, ngày 29/2, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh tổ chức bốc thăm danh sách người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 đối với các đối tượng có nghĩa vụ kê khai hàng năm thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ninh Trần Thị Hương chủ trì hội nghị.

Việc tổ chức bốc thăm trên cơ sở thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức đơn vị; Quyết định số 56-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập; Kế hoạch số 06/KH-TTr ngày 30/1/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ninh về xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nội dung.

Mục đích, yêu cầu, nội dung xác minh tài sản thu nhập năm 2024 được thực hiện theo định hướng của Thanh tra Chính phủ về xác minh tài sản, thu nhập năm 2024.

Trong đó, trọng tâm xác minh tài sản thu nhập của cán bộ, công chức tập trung trong các lĩnh vực, các khâu, công việc nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực; cán bộ công chức hoạt động trong các lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, quy hoạch, tài chính ngân sách, quản lý vốn, tài sản Nhà nước, giáo dục, y tế…

leftcenterrightdel

Đại diện Phòng Thanh tra, phòng chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh, triển khai việc bốc thăm ngẫu nhiên. Ảnh: TT 

Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-TTr ngày 30/1/2024; trong đó, lựa chọn 11 cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp Nhà nước thuộc và trực thuộc UBND tỉnh thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh (đảm bảo tối thiểu 20% số cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp), gồm: Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc; Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh; Ban Quản lý vịnh Hạ Long; Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí; UBND TP Móng Cái; Công ty TNHH 1TV Thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh; Công ty TNHH 1TV Lâm nghiệp Tiên Yên Quảng Ninh.

Tại hội nghị, các đại biểu được đại diện Phòng Thanh tra, phòng chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh, phổ biến cách thức, quy trình bốc thăm, số lượng người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm, số lượng người được lựa chọn ngẫu nhiên để xác minh tài sản thu nhập năm 2024.

Theo đó, tổng số người thuộc diện bốc thăm để xác minh của 11 cơ quan, đơn vị, địa phương là 330 người.

Trước sự chứng kiến của đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan, đơn vị được xác minh tài sản, thu nhập, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành bốc thăm theo từng cơ quan đơn vị.

Kết quả bốc thăm ngẫu nhiên đã lựa chọn được 60/330 người theo đúng kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập.

Hội nghị diễn ra đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch. Trên cơ sở danh sách người được bốc thăm, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh sẽ thành lập tổ xác minh tài sản, thu nhập để tiến hành xác minh theo kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập đã được phê duyệt đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trọng Tài