Tòa án Nhân dân (TAND) TPHCM đã chỉ định Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý Tài sản Đồng Nai là đơn vị quản lý và thanh lý tài sản cho Cty Hoàng Hưng.

Mới đây, Cty Hoàng Hưng (ngụ tại toà nhà Golden King, tầng 8, Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM) nhận được quyết định mở thủ tục phá sản của TAND TPHCM.

Nội dung quyết định nêu, sau khi xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Cty Hoàng Hưng đối với Cty Hoàng Hưng, căn cứ vào hồ sơ thụ lý vụ án ngày 20/5/2021; TAND TPHCM xét thấy có các căn cứ chứng minh Cty Hoàng Hưng mất khả năng thanh toán đối với các khoản nợ trong vòng 03 tháng kể từ khi đến hạn thanh toán, nên quyết định mở thủ tục phá sản đối với công ty.

Cùng ngày, TAND TPHCM ban hành quyết định chỉ định doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, là Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý Tài sản Đồng Nai, theo đề xuất, chỉ định doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, trong đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Cty Hoàng Hưng. Theo đó, công ty này sẽ quản lý thanh lý tài sản trong quá trình giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản Cty Hoàng Hưng.

 

Nghiêm Lan