Thanh tra Chính phủ giao ban lãnh đạo cấp vụ tháng 5 năm 2024

04/05/2024 15:00
(Thanh tra) - Ngày 3/5, tại trụ sở cơ quan, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo cấp vụ về kết quả công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2024.