Các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc làm rõ, khẳng định các thông tin được đăng tải là sai sự thật, ảnh hưởng đến doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước.

Trước đó, ngày 16/11/2021, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đã tổ chức cuộc họp với các sở, ban, ngành, địa phương (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Võ Nhai, Ban Quản lý Rừng đặc dụng phòng hộ tỉnh, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long) để kiểm tra, xác minh tính chính xác của các nội dung thông tin về tỉnh Thái Nguyên.

Tại cuộc họp, căn cứ vào Kết luận kiểm tra số 4615/KL-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên và văn bản của sở, ngành, địa phương liên quan, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, cùng thống nhất những nội dung phản ánh là sai sự thật.

Thông tin làm đường vào rừng đặc dụng, phá rừng không đúng

Tại Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên đã có kết quả xác minh thực tế về việc này và kết luận diện tích làm đường không có rừng đặc dụng.

Kết luận kiểm tra số 4615/KL-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh cũng nêu rõ: Đối chiếu với bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thần Sa, huyện Võ Nhai giai đoạn 2003 - 2010, bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005 thì phần diện tích để làm đường không có rừng đặc dụng.

Riêng với thông tin cho rằng “nhiều sai phạm trong việc… phá rừng… ở bản Ná, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long”, theo Kết luận kiểm tra số 4615/KL-UBND ngày 12/11/2018 và Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên không có nội dung nào nêu Công ty Thăng Long phá rừng. Các tài liệu này đều nêu Công ty Thăng Long không tiến hành khai thác ngoài chỉ giới cấp phép, vì vậy, không có việc phá rừng.

Phản ánh Công ty Thăng Long khai thác vàng ngoài lộ giới sai sự thật

Theo Văn bản số 1094/TTr-VP ngày 16/11/2021 của Thanh tra tỉnh, Công ty Thăng Long được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp giấy phép khai thác khoáng sản vàng sa khoáng khu vực bản Ná, xã Thần Sa tại Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 12/6/2008…

 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 5/5/2009 về việc thu hồi  305.230,2m2 đất, giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long thuê để sử dụng vào mục đích hoạt động khoáng sản và đã được bàn giao tại thực địa, ký hợp đồng thuê đất. Đây là diện tích đất nằm trong chỉ giới khai thác, không có mặt bằng công nghiệp và văn phòng mỏ.

Trước khi Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long tiến hành khai thác thì hiện trạng dưới chân núi đá có đường đi, tiếp đến là các moong nước, mỏ nước, không có suối. Công ty đã xây dựng bê tông mương nước dưới chân núi đá để phục vụ tưới tiêu cánh đồng Khắc Kiệm, ngăn nước không chảy, ngấm vào khu vực khai thác; đắp đường để nhân dân đi lại, còn lại các moong nước vẫn giữ nguyên, không có hoạt động khai thác khoáng sản. Theo quan sát thì chân núi đá, núi đá không bị tác động xâm lấn.

Như vậy, “trong phạm vi đất giao cho để sử dụng vào mục đích hoạt động khoáng sản không có đất rừng đặc dụng. Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long không khai thác vàng ngoài lộ giới”.

Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên cũng cho thấy: “Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long thực hiện khai thác khoáng sản theo đúng độ sâu, đúng chỉ giới cấp phép, đã được Nhà nước cho thuê đất, không tiến hành khai thác ngoài chỉ giới cấp phép. Việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đúng quy định của pháp luật”.

Không có việc tỉnh Thái Nguyên “nhường” đất trồng rừng, trồng lúa cho doanh nghiệp khai thác vàng

Các đại biểu dự họp thống nhất: Thông tin tỉnh Thái Nguyên “nhường” đất trồng rừng, trồng lúa cho doanh nghiệp khai thác vàng là sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan Nhà nước.

Hồ sơ pháp lý của dự án khai thác mỏ vàng sa khoáng bản Ná của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long đã được thực hiện đầy đủ và đúng quy định của pháp luật. Đây là dự án thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất theo Luật Đất đai. Việc triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được UBND huyện Võ Nhai triển khai theo đúng quy định, trình tự của pháp luật.

Diện tích đất sử dụng vào khai thác khoáng sản của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long được Nhà nước cho thuê đất trong phạm vi ranh giới mỏ cấp phép.

Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khai thác khoáng sản được cơ quan Nhà nước thẩm quyền cho phép và thực hiện đúng trình tự quy định (đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Bác hàng loạt thông tin khác không đúng gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp và chính quyền

Theo báo cáo ngày 23/11/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên, thông tin “đến nay các sai phạm của Công ty Thăng Long trong việc đổ thải, phá rừng, mở đường, xây chùa, khai thác vàng ngoài lộ giới ở bản Ná, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai vẫn chưa được giải quyết dứt điểm” là thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của công ty.

Các đại biểu dự họp cùng thống nhất, việc tỉnh Thái Nguyên giao đất cho Công ty Thăng Long được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không có sự ưu ái. Thông tin “sở, ban, ngành tỉnh Thái Nguyên vẫn ưu ái “xin” đất lúa, đất rừng cho Công ty Thăng Long mà không mảy may suy nghĩ” gây ảnh hưởng đến uy tin cơ quan Nhà nước, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền tỉnh Thái Nguyên.

Đáng chú ý, thông tin cho rằng vụ việc của Công ty Thăng Long có nguy cơ “chìm xuồng”, chưa được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm cũng đã bị bác bỏ.

Sau khi có Kết luận kiểm tra số 4615/KL-UBND ngày 12/11/2018; Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên; UBND huyện Võ Nhai đã phối hợp với các ban, ngành, cơ quan chuyên môn của tỉnh kiểm tra nội dung quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản đối với Công ty Thăng Long. UBND huyện Võ Nhai đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Công ty Thăng Long khắc phục những tồn tại mà kết luận đã nêu. Ngày 20/8/2021, UBND huyện đã có báo cáo tiến độ gửi UBND tỉnh.

Hay như nội dung xây chùa cũng đã được khẳng định: Không xâm phạm vào đất rừng và đã được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên công nhận là chùa Vàng (Bản Lá tự), xã Thần Sa, huyện Võ Nhai là cơ sở Phật giáo trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

Ngay cả việc các bài viết viện dẫn thông tin nhiều người cao tuổi xã Thần Sa, huyện Võ Nhai phản ánh việc Công ty Thăng Long để xảy ra nhiều sai phạm đã bị chính Hội Người cao tuổi xã Thần Sa bác bỏ tại biên bản cuộc họp ngày 11/11/2021: Hội Người cao tuổi xã Thần Sa và tất cả người cao tuổi của xã Thần Sa không có bất cứ đơn từ, văn bản nào… phản ánh về Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long.

Bản thân các cơ quan dự họp (Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Võ Nhai, Ban Quản lý Rừng đặc dụng phòng hộ tỉnh…) cũng nhấn mạnh chưa từng tiếp phóng viên… và chưa cung cấp thông tin liên quan!

Với việc bác bỏ các thông tin sai sự thật như trên, cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên cho biết, sẽ yêu cầu cơ quan đăng tải các bài viết đó cải chính, xin lỗi theo quy định của Luật Báo chí. Đồng thời, căn cứ các quy định của pháp luật về báo chí; tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí theo giấy phép được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp và những nội dung thông tin sai sự thật để "xem xét, xử lý".