Báo Thanh tra điện tử ngày 17/7/2021 đăng bài: Thanh Hóa: “Cần gỡ nút thắt trong dự án của Công ty TNHH TH-ONE”, nội dung phản ánh Công ty TNHH TH-ONE có đơn thư gửi các cơ quan chức năng kêu cứu về việc đã được chấp thuận chủ trương và thực hiện nhiều thủ tục pháp lý liên quan đến dự án cửa hàng xăng dầu tại xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn. Thế nhưng, hiện nay dự án lại bị “ách tắc” bởi nhiều lý do vô lý, khiến doanh nghiệp phải đội đơn đi kêu cứu.

Sau khi báo đăng, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Văn bản số 10379/UBND-KTTC truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm giao cho Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu đề nghị tại Công văn số 05/CV-CC ngày 10/7/2021 của Công ty TNHH TH - ONE. Căn cứ quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/7/2021.

Đáng lưu ý trong vụ việc này, hồ sơ thủ tục pháp lý về dự án của Công ty TNHH TH - ONE khá rõ ràng và đầy đủ, trong đó ngày 2/3/2018 UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định 784/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương địa điểm đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu tại xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn.

Ngày 23/5/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa có Văn bản 5668/UBND-NN đồng ý cho Công ty TNHH TH - ONE di chuyển và mở rộng dự án cửa hàng xăng dầu loại III kết hợp dịch vụ thương mại tổng hợp tại khu đất có diện tích đất khoảng 7.570m2 tại địa bàn xã Đồng Lợi.

Ngoài ra, dự án cũng đã thực hiện nhiều bước khác nhau theo đúng trình tự, thủ tục pháp lý có sự tham gia đóng góp ý kiến của các sở, ngành, địa phương về thực hiện chủ trương đầu tư của dự án này, chỉ còn bước Nhà nước cho thuê đất là dự án có thể được triển khai.

Đặc biệt, ngày 8/4/2019 phiên họp thứ 22 của Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đã có kết luận về việc xem xét Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 11/3/2019 về việc báo cáo kết quả rà soát hồ sơ, trình tự chấp thuận chủ trương 10 dự án kinh doanh Cửa hàng xăng dầu theo chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh ngày 4/9/2018. Trong đó khẳng định thành phần hồ sơ đề xuất của chủ đầu tư đảm bảo quy định tại Quyết định 999/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh.

Trong khi đó, vì lý do Công văn số 5668/UBND-NN ngày 23/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý cho Công ty TNHH TH - ONE di chuyển và mở rộng dự án sai về thể thức văn bản, không phải là quyết định chủ trương đầu tư nên Sở Kế hoạch Đầu tư phải có  văn bản xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa. Từ đây, dự án bị tạm thời chưa xem xét chấp thuận chủ trương, khiến doanh nghiệp ngồi trên đống lửa, rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ phá sản vì đã bồi thường giải phóng mặt bằng, dự án không kịp tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

Mong rằng, với tinh thần “trải thảm đỏ” gọi kêu gọi doanh nghiệp về đầu tư, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ sớm tháo gỡ “nút thắt” cho doanh nghiệp này.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

 

Văn Thanh