Hồ sơ thủ tục khá đầy đủ và rõ ràng

Tìm hiểu của phóng viên được biết, dự án cửa hàng xăng dầu tại xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn của Công ty TNHH TH-ONE được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận Chủ trương đầu tư số 784/QĐ-UBND ngày 03/2/2018.

Sau khi được chấp thuận, công ty đã hoàn thiện hồ sơ thủ tục giải phóng mặt bằng (GPMB) và triển khai xây dựng cây xăng.

Tuy nhiên, khi đang triển khai thì Sở Giao thông Vận tải (GTVT) có ý kiến vị trí khu đất của dự án Sở GTVT đang nghiên cứu xây dựng phương án nút giao đường TP Thanh Hóa nối đường 2 cảng Sao Vàng - Nghi Sơn.

Để tránh việc sau này phải bồi thường GPMB cho công ty, Sở GTVT có công văn tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh cho Công ty TNHH TH-ONE dịch chuyển dự án cây xăng lùi vào trong, tránh phạm vi nút giao.

Do đó, ngày 16/4/2018, Công ty TNHH TH-ONE có công văn kèm hồ sơ gửi UBND tỉnh xin điều chỉnh và mở rộng dự án cửa hàng xăng dầu kết hợp khu dịch vụ thương mại tổng hợp với diện tích khoảng 7.570 m2 tại xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn.

Sau khi giao các sở, ban, ngành tham mưu, ngày 23/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 5668/UBND-NN đồng ý cho Công ty TNHH TH-ONE được di chuyển và mở rộng dự án cửa hàng xăng dầu loại III, kết hợp khu dịch vụ thương mại tổng hợp tại khu đất có diện tích khoảng 7.570m2, vị trí khu đất được xác định tại các thửa đất số 405, 406, 349, 445 và một phần các thửa đất số 284, 286, 137, 669, 928, 407, 446, 447, 449, 480, 481, 482, 583, 348, 444 thuộc tờ bản đồ số 14 và một phần các thửa đất số 80, 95, 96, 110, 111, 117 thuộc tờ bản đồ số 13, bản đồ địa chính xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỷ lệ 1/2000 đo vẽ năm 2010.

leftcenterrightdel
Quyết định chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép Công ty TNHH TH - ONE thực hiện dự án cửa hàng xăng dầu tại xã Đồng Lợi. Ảnh: VT 

Thực hiện Công văn số 5668/UBND-NN ngày 23/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh và Hướng dẫn lập hồ sơ thuê đất số 3120/STNMT-QLĐĐ ngày 31/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH TH-ONE phối hợp với UBND huyện Triệu Sơn, phê duyệt mặt bằng quy hoạch 1/500 Quyết định 3809/QĐ-UBND ngày 22/6/2018; xác nhận cam kết bảo vệ môi trường tại Văn bản số 3397/UBND-GXN ngày 13/8/2020; Quyết định số 4932/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 về việc phê duyệt phương án bồi thường và dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB; xác nhận công ty đã hoàn thành xong công tác đền bù GPMB tại Văn bản số 3327/UBND-TNMT ngày 7/8/2020; Văn phòng Đăng ký đất đai huyện đã cập nhật biến động khu đất hoàn tất hồ sơ, cập nhật vị trí khu đất thực hiện dự án và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành các văn bản: Quyết định phê duyệt quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất năm 2020; chấp thuận đấu nối giao thông; báo cáo kết quả rà soát thủ tục chấp thuận 10 dự án kinh doanh cửa hàng xăng dầu và 4 dự án khu thương mại theo chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại Kết luận số 510/KL-HĐND ngày 4/9/2018 (trong đó có cây xăng xã Đồng Lợi của Công ty TNHH TH - ONE).

Bênh cạnh đó, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 2019 (Kết luận số 139/KL-HĐND ngày 8/4/2019). Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiều công văn hướng dẫn công ty lập hồ sơ xin thuê đất, xác định diện tích đất trồng lúa nước phải nộp. Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 5988/SKHĐT-KTĐN ngày 6/11/2018 báo cáo giải trình các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 11437/UBND-NN ngày 19/9/2018; Công văn số 6809/SKHĐT-KTĐN xác nhận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án  cửa hàng xăng dầu Đồng Lợi, tại xã Đồng Lợi huyện Triệu Sơn; thỏa thuận ký quỹ số 48/TTKQ-SKHĐT ngày 11/11/2020.

Ngoài ra, Sở GTVT có Công văn số 95/SGTVT-QLGT ngày 9/11/2020 tham mưu UBND tỉnh đối nối cửa hàng xăng dầu. Sở Công thương có Công văn số 2540/SCT-QLTM ngày 19/10/2018 báo cáo giải trình các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 11437/UBND-NN ngày 19/9/2018; Công văn số 43/SCT-QLTM ngày 7/1/2020 tham mưu UBND tỉnh đối nối cửa hàng xăng dầu. Sở Xây dựng đã cập nhật chức năng khu đất mở rộng vào quy hoạch chung dọc 2 tuyến đường từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn đến năm 2035. Sở Tài chính thông báo nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa số 4349/TB-STC-QLCSGC ngày 27/8/2020. Chi cục Thuế Triệu Sơn thu thuế trước bạ nhà đất, thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh có Công văn số 373/TD-PCCC-PC07 ngày 18/10/2018 chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Kho bạc huyện Triệu Sơn thu tiền chuyển nhượng đất lúa GPMB. Kho bạc tỉnh thu tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa.

Cần gỡ "nút thắt" cho doanh nghiệp

Mấu chốt của việc phát sinh khiếu nại của doanh nghiệp nằm ở chỗ: Ngày 20/8/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 4880/SKHĐT-KTĐN trả lại hồ sơ, hoãn ký quỹ và cho rằng Công văn số 5668/UBND-NN ngày 23/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa là sai về thể thức văn bản, không phải là văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Doanh nghiệp cho rằng, trước đó (ngày 2/3/2018) UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 784/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư địa điểm cửa hàng xăng dầu xã tại Đồng Lợi. Vì lý do khách quan như đã nêu ở trên, dự án cửa hàng xăng dầu Đồng Lợi phải dịch chuyển, UBND tỉnh cũng đã có Công văn số 5668/UBND-NN đồng ý cho Công ty TNHH TH-ONE được di chuyển và mở rộng dự án cửa hàng xăng dầu loại III, kết hợp khu dịch vụ thương mại tổng hợp.

Như vậy, UBND tỉnh đồng ý bằng văn bản cho Công ty TNHH TH - ONE di chuyển, mở rộng địa điểm dự án là có thật, tuy nhiên việc chấp thuận bằng văn bản là đúng hay phải thay thế bằng quyết định chấp thuận chủ trương một lần nữa thì cần được các ban, ngành chức năng soi xét lại để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp. 

Trước ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngày 4/11/2020, Công ty TNHH TH-ONE đã nộp hồ sơ điều chỉnh chấp thuận chủ trương. Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ngày 26/1/2021, Văn phòng Tỉnh ủy có Công văn 372-CV/VPTU, trong đó có nội dung chưa xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư cửa hàng xăng dầu kết hợp dịch vụ thương mại và trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn của Công ty THNH TH - ONE.

Từ đó đến nay, doanh nghiệp như ngồi trên đống lửa, có nguy cơ phá sản vì dự án bị đình trệ, không có lối thoát.

leftcenterrightdel
Công văn 5688/UBND-NN của UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý Công ty TNHH TH -ONE được di chuyển, mở rộng dự án. Ảnh: VT 

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra về vụ việc, ông Đỗ Quốc Cảnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết: Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, tập trung nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương cho đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn, trong đó có tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng và tuyến đường TP Thanh Hóa đi Sân bay Sao Vàng đang được triển khai. Tuy nhiên, việc quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng 2 bên đường các tuyến đường còn nhiều yếu kém, bất cập. Nhiều tuyến đường chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên đường. Tư duy tầm nhìn, chất lượng quy hoạch còn hạn chế. Các công trình dịch vụ, thương mại, công nghiệp, nhà ở phố biển được quy hoạch bố trí trải dài theo các trực đường, nhiều công trình bố trí gần mặt đường, không có đường gom, đấu nối trực tiếp vào đường giao thông chính, quy hoạch, kiến trúc cảnh quan hai bên đường chưa được quan tâm đúng mức. Việc thu hút đầu tư và quản lý đầu tư xây dựng hai bên các tuyến đường giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu, phần lớn các dự án đã triển khai là dự án nhỏ, suất đầu tư thấp, chưa có nhiều dự án lớn.

Do đó, tại Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy họp ngày 22/1/2021, sau khi nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu kết hợp dịch vụ thương mại và trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại xã Đồng Lợi của Công ty TNHH TH - ONE, Thường trực Tỉnh ủy đã kết luận:  Trước mắt chưa xem xét việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu kết hợp dịch vụ thương mại và trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại xã Đồng Lợi của Công ty TNHH TH - ONE. Sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng hai bên đường từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn theo đúng tinh thần Công văn 85-CV/TU ngày 8/1/2021 của Ban Thường Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và đơn vị liên quan mới đề xuất, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nêu trên phù hợp theo quy định. 

Ngày 31/5/2021, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có Công văn số 215-CV/TU do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên ký thay thế cho Công văn số 85-CV/TU ngày 8/1/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Trong đó có việc chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh khẩn trương tổ chức lập, phê duyệt và chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố (theo thẩm quyền) tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng các khu chức năng, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch sử dụng đất ... Trong quá trình nghiên cứu, lập đồ án quy hoạch, đối với quỹ đất hai bên đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, yêu cầu không quy hoạch các công trình kiến trúc trải dài theo các trục đường; các công trình dịch vụ, thương mại, công nghiệp, nhà ở ... cần phải quy hoạch thành nhiều các khu, tụ điểm với khoảng cách phù hợp và bố trí thành nhiều lớp sâu vào phía trong so với mặt đường. Ngoài hành lang an toàn giao thông đường bộ, cần bố trí đất dự phòng mở rộng đường chính và xây dựng đường gom, bố trí các công trình điểm nhấn, cảnh quan tại các nút giao thông. Đối với các đoạn đường cửa ngõ các đô thị phải có thiết kế đô thị, định hướng rõ hình khối, hình thức kiến trúc, màu sắc các công trình... đảm bảo tính thẩm mỹ, hài hòa với thiên nhiên, môi trường, cảnh quan trong khu vực.

Như vậy, Công văn số 85-CV/TU ngày 8/1/2021 của Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có hướng mở cho các cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn, với tinh thần đúng quy hoạch sử dụng đất và có chiều sâu đối với cảnh quan, kiến trúc 2 bên đường. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa xem xét báo cáo trình Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tháo gỡ nút thắt trong vụ việc trên, tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai dự án, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Văn Thanh