UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa đã công bố các hình thức kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên ở UBND huyện Quan Hóa liên quan đến sai phạm tuyển sinh vào lớp 6 Trường  PTDTNT-THCS Quan Hóa năm học 2022-2023.

Bà Phạm Thị Lượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa bị kỷ luật với hình thức khiển trách; ông Lê Đức Hiếu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo kỷ luật cảnh cáo; ông Lò Đức Liêm, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo bị kỷ luật khiển trách; ông Trịnh Đình Hưng, Hiệu trưởng Trường  PTDTNT-THCS Quan Hóa bị kỷ luật khiển trách; ông Vũ Văn Quế, viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa bị kỷ luật khiển trách.

Trước đó, Báo Thanh tra có bài “Xử lý trách nhiệm vụ xét tuyển sai tiêu chí 43 học sinh vào lớp 6 ở Quan Hóa” và bài “Kỷ luật Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Quan Hóa”, nội dung phản ánh ngày 12/10/2022, Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa đã ban hành kết luận kiểm tra việc xét tuyển sai tiêu chí đối với 43 học sinh vào lớp 6 Trường PTDTNT-THCS Quan Hóa năm học 2022 - 2023.

Trong kỳ tuyển sinh nói trên, Trường PTDTNT-THCS Quan Hóa có 141 học sinh đăng ký dự tuyển, trong đó 33 em có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và 108 em ở ngoài vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đăng ký dự tuyển. Kết quả có 60 em trúng tuyển.

Qua xác minh, kiểm tra chỉ có 17 em được tuyển đúng tiêu chí, còn lại 43 trường hợp tuyển sai tiêu chí theo quy định tại Điều 18, Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn tại Công văn số 845/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 13/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá.

Việc tuyển sinh 43 học sinh sai tiêu chí dẫn đến việc chi trả tiền trang cấp ban đầu và tiền học bổng của nhà trường cho các em học sinh nói trên không đúng quy định là hơn 131 triệu đồng.

Kết luận cũng nêu rõ, quá trình tuyển sinh, Trường PTDTNT-THCS Quan Hóa đã tuyển sinh người dân tộc thiểu số ở tất cả các xã, thị trấn loại I, loại II trên toàn huyện sai với quy định; tuyển sinh 5% học sinh dân tộc Kinh ở các xã, thị trấn loại I, loại II không đúng quy định.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án, báo cáo Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo việc xử lý, bố trí cho 43 học sinh được tuyển không đúng quy định học tập tại các trường THCS thuộc xã, thị trấn nơi cư trú. Tham mưu cho UBND huyện Quan Hóa xây dựng kế hoạch tuyển sinh bổ sung đối với các những học sinh lớp 6 cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đủ điều kiện nhưng chưa được tuyển theo đúng quy định.

Trường PTDTNT-THCS Quan Hóa có trách nhiệm phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc tuyển sinh, tiếp nhận, quản lý học sinh vào học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 131 triệu đồng đã chi trả không đúng theo Luật Ngân sách năm 2015.

Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa giao Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân có vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý.

Theo Điều 18 Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/1/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTNT, HS thuộc diện tuyển sinh vào trường PTDTNT là thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.

Thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng theo quy định trên, nếu được UBND cấp tỉnh quy định là vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thì cũng thuộc diện tuyển sinh vào trường PTDTNT. Trường PTDTNT được phép tuyển sinh không quá 5% con em người dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trong tổng số chỉ tiêu được tuyển mới hằng năm.

Trước những sai phạm này, UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh dấu hiệu vi đối với các cán bộ thuộc lĩnh vực quản lý và có các hình thức xử lý kỷ luật theo quy định.

Văn Thanh