Bài báo ngày 13/4/2021 có nội dung: “Do quen biết từ trước Trịnh Anh Tuấn đã gợi ý với Lê Trọng Hải, công tác tại Văn phòng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa phối hợp dựng nhà ở xã Mường Chanh để Tuấn giúp làm hồ sơ đền bù tỷ lệ ăn chia sau khi nhận tiền sẽ tính toán” và bài đăng ngày 15/4/2021 có nội dung “Trịnh Anh Tuấn, cán bộ Ban Quản lý Dự án Giao thông 2, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa đã chủ mưu cấu kết với nhiều đối tượng ở xã Mường Chanh, huyện Mường Lát và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa lập khống nhiều bộ hồ sơ để rút thành công gần 3 tỷ đồng tiền đền bù của Nhà nước”.

Trong quá trình đọc tài liệu và bản án của Tòa án Quân sự Trung ương, tác giả có sự nhầm lẫn giữa tên đơn vị công tác của Lê Trọng Hải tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa thành Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa. Sau khi phát hiện có sự nhầm lẫn này, Báo Thanh tra đã chủ động sửa chữa nội dung sai sót này, thay từ "Bộ Chỉ huy Quân sự" bằng "Bộ đội Biên phòng", cụ thể sau khi chỉnh sửa nội dung của 2 khổ trong 2 bài báo thể hiện như sau:

Đối với bài đăng ngày 13/4/2021: “Do có quen biết từ trước, Trịnh Anh Tuấn đã gợi ý với Lê Trọng Hải, công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp dựng nhà ở xã Mường Chanh để Tuấn giúp làm hồ sơ đền bù, tỷ lệ ăn chia sau khi nhận tiền sẽ tính toán”.

Đối với thông tin đăng tải trong bài báo đăng ngày 15/4/2021: “Trịnh Anh Tuấn, cán bộ Ban Quản lý Dự án Giao thông 2, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa đã chủ mưu cấu kết với nhiều đối tượng ở xã Mường Chanh, huyện Mường Lát và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa lập khống nhiều bộ hồ sơ để rút thành công gần 3 tỷ đồng tiền đền bù của Nhà nước”.

Tác giả và Báo Thanh tra xin cáo lỗi cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa và bạn đọc.