Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra số 809/KL-SNV.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận, đến nay, các đơn vị đã cơ bản khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác tuyển dụng; chức danh nghề nghiệp viên chức và quản lý hồ sơ công chức, viên chức và đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm gắn với đánh giá, xếp loại theo đúng thẩm quyền phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Chủ tịch UBND, Phó trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), chuyên viên Phòng GD&ĐT và Hiệu trưởng Trường THCS Đông Hải thuộc TP Phan Rang - Tháp Chàm nhận kiểm điểm rút kinh nghiệm. Xếp loại C trong tháng 3 và 6/2021.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, trước những thiếu sót trên, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận đã đưa ra kết quả kiểm điểm gắn với đánh giá, xếp loại đối với tập thể như: UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm và Phòng Nội vụ thành phố kiểm điểm rút kinh nghiệm. Xếp loại C tháng 6/2021.

Phòng GD&ĐT và Trường Tiểu học Văn Hải 1 kiểm điểm rút kinh nghiệm. Xếp loại C tháng 3/2021.

Đối với cá nhân gồm: Ông Bùi Văn Phú, Chủ tịch UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm và ông Hồ Nam Sơn, Phó trưởng Phòng Nội vụ kiểm điểm rút kinh nghiệm. Xếp loại C tháng 6/2021.

Còn bà Trần Thị Hường, Trưởng phòng Phòng GD&ĐT và bà Lê Thị Nhành, chuyên viên Phòng GD&ĐT TP Phan Rang - Tháp Chàm kiểm điểm rút kinh nghiệm. Xếp loại C tháng 3/2021.

Ông Nguyễn Văn Dạn, Hiệu trưởng Trường THCS Đông Hải kiểm điểm rút kinh nghiệm. Xếp loại C tháng 6/2021.

Như Báo Thanh tra đã phản ánh, trong quá trình xét tuyển viên chức ngành GD&ĐT, vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót. Theo quy định, hàng năm, các trường xây dựng kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, Phòng GD&ĐT đã tham mưu UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 10/5/2019 về tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng GD&ĐT là chưa đảm bảo theo quy định tại Khoản 4, Điều 5 Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và Khoản 4, Điều 5 Nghị định 03 quy định.

Đoàn thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận còn phát hiện có 9 viên chức thuộc UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm quản lý, nhưng thiếu quyết định tuyển dụng, là chưa đảm bảo theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 11/2012/TT-BNV. Đồng thời, quá trình xét tuyển hồ sơ giáo viên của nhiều trường học trên địa bàn TP Phan Rang - Tháp Chàm vẫn còn một số tồn tại, sai phạm, thiếu sót.

CTV Khoa Lê