Tại Văn bản số 1187/BHXH-GĐBHYT nêu rõ: BHXH tỉnh Gia Lai yêu cầu các BHXH huyện, thị, thành phố phải phối hợp với cơ quan quản lý thường xuyên thực hiện báo giảm người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đã tử vong. Đặc biệt, các cơ sở y tế phải cùng với chính quyền địa phương xác minh tại nơi cư trú hoặc nơi công tác của 48 trường hợp mà cơ sở y tế kích nhầm tình trạng “ra viện” là “tử vong” ở các xã, phường, thị trấn, đơn vị do BHXH huyện, thị, thành phố quản lý. Cùng với đó, các đơn vị BHXH ở các địa phương phải giải trình việc xảy ra tình trạng trên về BHXH tỉnh trước ngày 20/12/2019.

Trước đó, ngày 21/11, Sở Y tế Gia Lai đã có Báo cáo số 408/BC-SYT gửi lên Bộ Y tế về sự việc trên. Cụ thể, qua kiểm tra, xác minh thông tin của các đơn vị liên quan có tới 48 trường hợp đang sống nhưng trong quá trình thao tác khám, chữa bệnh đã kích nhầm là bệnh nhân đã “tử vong” trên hệ thống dữ liệu điện tử phục vụ quản lý khám, chữa bệnh BHYT. 

Tại huyện Chư Sê có 4 trường hợp trên hệ thống dữ liệu điện tử ghi là “tử vong” nhưng vẫn phát sinh chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Qua xác minh, 3 trường hợp trong số đó vẫn đang sinh sống tại các địa phương. Tại huyện Đắk Pơ cũng có 9 trường hợp hiện vẫn đang còn sống, nhưng trên hệ thống dữ liệu điện tử ghi là đã “tử vong”. Tại TP Pleiku có 4 trường hợp được ghi “tử vong”, nhưng vẫn phát sinh chi phí cấp thuốc và khám, chữa bệnh… Nguyên nhân được các đơn vị liên quan xác minh là trong quá trình thao tác đã kích nhầm trình trạng “tử vong”.

Hiện, vụ việc trên đang được Sở Y tế tỉnh Gia Lai xin ý kiến chỉ đạo từ BHXH Việt Nam nhằm thực hiện chính sách BHYT. Sở Y tế Gia Lai cũng đã yêu cầu BHXH tỉnh Gia Lai cần phải chấn chỉnh công tác cập nhật dữ liệu trên phần mềm hệ thống dữ liệu điện tử phục vụ quản lý khám, chữa bệnh BHYT trong quá trình giải quyết chế độ tại BHXH các huyện, thị xã, thành phố, không để xảy ra những trường hợp tương tự.

Khuất Nguyên