Sau khi nhận được đơn do Báo chuyển, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản cho biết đối với nội dung bà Điểm tố cáo ông Lê Xuân Quảng, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Vĩnh Yên đã được Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc giải quyết tại Thông báo số 04/TB-CTHADS ngày 28/6/2018 có nội dung “không thụ lý giải quyết nội dung đơn tố cáo của bà Điểm, với lý do không có cơ sở xác định ông Lê Xuân Quảng, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Vĩnh Yên (nay là Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Lạc) đã cố ý cưỡng chế tài sản trái quy định pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân”.

Đối với nội dung bà Điểm tố cáo bà Ngô Thị Bình, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự TP Vĩnh Yên đã được Chi cục Thi hành án dân sự TP Vĩnh Yên giải quyết tại Kết luận tố cáo số 08/KL-CCTHADS ngày 12/9/2018 có nội dung “Nội dung tố cáo của bà Điểm đối với bà Ngô Thị Bình - Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự TP Vĩnh Yên cưỡng chế trái quy định pháp luật theo các nội dung: Bản án của tòa án, bà không nhất trí, bà đang khởi kiện ra tòa án cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết; cưỡng chế vắng mặt bà, chuyển toàn bộ tài sản của bà đi và bà không nhận lại tài sản vì cho rằng thiếu tài sản là không đúng”.

Đối với nội dung bà Điểm tố cáo ông Trương Khắc Tư, Thư ký Chi cục Thi hành án dân sự TP Vĩnh Yên. Ngày 6/7/2018, Chi cục Thi hành án dân sự TP Vĩnh Yên đã có buổi làm việc với bà Điểm để xác định rõ nội dung đơn tố cáo ghi ngày 18/6/2018. Tuy nhiên, tại buổi làm việc, bà Điểm chỉ trình bày tố cáo Chấp hành viên Ngô Thị Bình - người tổ chức cưỡng chế, chuyển tài sản của bà trái pháp luật, nên nội dung bà Điểm tố cáo ông Trương Khắc Tư không được giải quyết.

B.B.Đ